Mga Pagkain para sa Mga Bata

Libre, Malusog na Pagkain sa Paaralan para sa Lahat ng Bata!

Lahat ng bata sa California ay makakain ng almusal at tanghalian sa paaralan nang libre! Alamin sa ibaba kung paano suportahan ang iyong paaralan.

Kailangan ng tulong? Tawagan ang aming friendly na Food Connection team sa 1-800-984-3663.

EBT ng tag-init

Ang gutom ay hindi nagpapahinga dahil lang sa paaralan. Simula sa Tag-init 2024, Kung kwalipikado ang iyong anak para sa libre at pinababang presyo ng mga pagkain sa paaralan, mabibigyan ka ng Summer EBT ng pera para sa mga grocery sa isang debit-type na card upang magkaroon pa rin sila ng sapat na makakain, kahit na wala ang paaralan!

Mga Benepisyo Higit sa Mga Pagkain sa Paaralan

Ang pagpuno sa form ng Libre at Pinababang Presyo ng Pagkain ay nakikinabang sa iyong pamilya, paaralan, at komunidad! Maaaring maging kwalipikado ang iyong anak para sa Summer EBT, at maaari kang makatanggap ng mga diskwento sa mga bus pass, mga provider ng internet, pagsubok sa AP, mga summer camp, at higit pa. Tanungin ang iyong paaralan tungkol sa mga partikular na benepisyong makukuha mo. Ang pagsagot sa form na ito ay tumutulong din sa iyong paaralan na makatanggap ng higit pang pondo upang suportahan ang kapaligiran ng pag-aaral ng iyong anak at palakasin ang programa ng pagkain ng iyong paaralan, kahit na ang iyong anak ay hindi kumakain ng pagkain sa paaralan.

Kailangan mo ng karagdagang libre at masustansyang pagkain para sa iyong pamilya?
Makipag-ugnayan sa aming palakaibigan Mga Espesyalista sa Pagkonekta ng Pagkain o matuto nang higit pa tungkol sa CalFresh.
Kunin ang manok, itlog, gatas, sariwang prutas, gulay, at higit pa sa a libreng pamamahagi ng grocery malapit sa iyo.