Mga Pagkain para sa Mga Bata

Libreng pagkain sa paaralan para sa buong tag-init

LAHAT ng bata na pumapasok sa mga pampublikong paaralan sa California ay maaaring kumain ng malusog, masustansyang almusal at tanghalian nang LIBRE simula sa taong panuruan 2021-2022! Ang California ang kauna-unahan sa bansa na nagpatupad ng programang ito upang ang mga pamilya ay hindi na kailangang magbayad para sa pagkain ng kanilang mga estudyante. Makipag-ugnayan sa iyong paaralan para sa higit pang mga detalye.

Kailangan mo ng karagdagang libre at masustansyang pagkain para sa iyong pamilya?

Makipag-ugnayan sa aming palakaibigan Pagkonekta sa Pagkain mga espesyalista, o matuto nang higit pa tungkol sa CalFresh at Pandemic EBT.

Sabihin sa iyong mga kaibigan at pamilya ang tungkol sa Summer Meals