Mga Pagkain para sa Mga Bata

Libreng pagkain sa paaralan para sa lahat

LAHAT ng mga bata na pumapasok sa mga pampublikong paaralan sa California ay maaaring kumain ng isang malusog, masustansyang almusal at tanghalian nang LIBRE simula sa 2021-2022 taong pasukan! Ang California ang unang sa bansa na nagpatupad ng program na ito upang ang mga pamilya ay hindi na magbayad para sa pagkain ng kanilang mga mag-aaral.

Makipag-ugnay sa iyong paaralan para sa karagdagang detalye.

Kailangan mo ng karagdagang libre at masustansyang pagkain para sa iyong pamilya?

Makipag-ugnay sa aming mga dalubhasa sa mga espesyalista sa Pagkain
Mag-apply para sa CalFresh
Matuto nang higit pa tungkol sa Pandemic EBT

Mga Katanungan? Tumawag 1-800-984-3663

Lunes - Biyernes, 8 am - 5 pm

Ibahagi ang pahinang ito