Mga Pagkain para sa Mga Bata

Humanap ng Lokasyon na Malapit Ka

Ipasok ang iyong zip code sa search bar upang makahanap ng mga lokasyon na malapit sa iyo. I-click ang mga may kulay na pin upang makita ang address ng lokasyon at oras na inihahatid ang pagkain.

Buksan ang mapa sa bagong tab.

Ibahagi ang pahinang ito

Ipinapakita ng mapa sa itaas ang mga lokasyon na namamahagi ng mga pagkain para sa mga bata na 18 pababa sa mga county ng Santa Clara at San Mateo sa panahon ng tag-init. Walang kinakailangang pagpaparehistro! Kausapin ang iyong distrito ng paaralan para sa karagdagang detalye.

Mga Katanungan? Tumawag sa Pangalawang Pag-aani sa 1-800-984-3663 weekday, 8 am - 5 pm

Kung nakatira ka sa labas ng mga distrito ng Santa Clara o San Mateo, makipag-ugnay sa iyong lokal na paaralan tungkol sa pagkakaroon ng mga pagkain sa tag-init para sa mga bata.

Kailangan mo ng libreng groceries o makakatulong sa pag-apply para sa CalFresh?

Mag-apply para sa Cal Fresh
Humiling ng isang Tawag
Mag-apply para sa Cal Fresh
Humiling ng isang Tawag