Mga Pagkain para sa Mga Bata

Ibahagi ang pahinang ito

Lokasyon: pagkain para sa mga bata

Ipinapakita sa ibaba ang mapa ang mga lokasyon na namamahagi ng grab at pumunta ng mga pagkain para sa mga bata na 18 pababa sa mga county ng Santa Clara at San Mateo habang natututo sa distansya. Kausapin ang iyong distrito ng paaralan para sa higit pang mga detalye!

Ipasok ang iyong zip code sa search bar upang makahanap ng mga lokasyon na malapit sa iyo. I-click ang mga may kulay na pin upang makita ang address ng lokasyon at oras na inihahatid ang pagkain.

Pindutin dito para sa isang listahan ng mga distansya ng pag-aaral ng mga site ng pagkain ayon sa lalawigan.

Mga Katanungan? Tumawag sa Pangalawang Pag-aani sa 1-800-984-3663 weekday, 8 am - 5 pm

Kailangan mo ng libreng groceries o makakatulong sa pag-apply para sa CalFresh? Alamin ang higit pa.

Kung nakatira ka sa labas ng mga distrito ng Santa Clara o San Mateo, makipag-ugnay sa iyong lokal na paaralan tungkol sa pagkakaroon ng mga pagkaing malalaman sa malayo para sa mga bata.

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay isang 501 (c) (3) korporasyon; federal tax ID 94-2614101.