با تشکر از شورای کودکان و نوجوانان 2023 برای سرمایه گذاری $100000 یا بیشتر

The impact of a slowing economy and stubbornly high prices has been felt throughout our community, forcing families to choose between paying for food or paying bills. As families work to recover a sense of stability, Second Harvest is here to ensure that our clients have the nutritious food they need. We are now serving an average of about 500,000 people every month — near record highs — and 127,000 are kids.

Your support helps provide the nutritious food our children need to thrive, giving them the foundation to be engaged, confident, creative and academically successful members of our community.

Second Harvest will use your donation in the most effective and efficient way possible:

 • 95% of contributions go to client programs, which help ensure kids in Silicon Valley have access to nutritious, wholesome food all year.
 • For the 15th year in a row, Second Harvest has received Charity Navigator’s 4-star (highest) rating for financial stability, accountability and transparency – exceeding industry standards. Only 1% of nonprofits evaluated have received at least 15 consecutive 4-star ratings.
For the Kids Council members

ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم، اما می توانیم با کمک شما این کار را انجام دهیم. شورای 2023 برای کودکان از 1 مارس تا 31 مه 2023 با همه هدایای واجد شرایط مطابقت خواهد داشت و تأثیر هر دلار اهدایی را دو برابر می کند. برای اعضای شورای کودکان در گزارش سالانه ذکر خواهد شد.

2023 برای کودکان مشترک

 • بیل گرلی، شریک موسس در بنچمارک کپیتال و امی گورلی، هیئت امناء، کالج واسار
 • رید هافمن، یکی از بنیانگذاران لینکدین و شریک در Greylock Partners
  • شریل سندبرگ, Founder, Lean In and تام برنتال، بنیانگذار کلتون گلوبال

  As of April 2023

  Ned and Jimi Barnholt
  برایان بیرتویستل و جولی بورنشتاین
  سوزان بوکوس و مایکل براون
  جن بورکام و جیسون کریکوریان
  بیل و تامی کراون
  جان و آن دوئر
  جان و آیلین دوناهو
  جان و الن درو
  Mary Jane (MJ) Elmore
  بیل و امی گورلی
  رید هافمن
  بنیاد خانواده هوون
  مایکل جاکوبسون و ترین سورنسن
  بنیاد جگرز
  جف و کارن جردن
  خانواده خسلا
  خانواده پیچای
  جف و آندره رالستون
  جیک و رابین رینولدز
  جف و ماریکه روچیلد
  شریل سندبرگ و تام برنتال
  فیلیپ شیندلر
  توماس اشموتز و امی لارسون
  مایک شروپفر و ارین هافمن
  بروس و سینتیا سیول
  بنیاد استرانگ پوینت
  گادفری و سوزان سالیوان
  Holly and Jeff Ullman
  بنیاد والهالا
  The Werner Family

  از می 2022

  برایان بیرتویستل و جولی بورنشتاین
  سوزان بوکوس و مایکل براون
  جن بورکام و جیسون کریکوریان
  خانواده بایرز
  بیل و تامی کراون
  جان و آن دوئر
  جان و آیلین دوناهو
  جان و الن درو
  بیل و امی گورلی
  دبی و وارد هریمن
  رید هافمن
  بنیاد خانواده هوون
  بنیاد جگرز
  خانواده خسلا
  جف و آندره رالستون
  جیک و رابین رینولدز
  شریل سندبرگ و تام برنتال
  فیلیپ شیندلر
  مایک شروپفر و ارین هافمن
  بنیاد استرانگ پوینت
  گادفری و سوزان سالیوان
  بنیاد والهالا
  فرمی وانگ و ژان آیدا کونگ

  For the Kids Council Member Photographsالنا ماریمو برک
  برایان بیرتویستل و جولی بورنشتاین
  مایکل براون و سوزان بوکوس
  جن بورکام و جیسون کریکوریان
  خانواده بایرز
  لیدیا کالاگان
  جف چمبرز و اندی اوکامورا
  بیل و تامی کراون
  جان و آن دوئر
  جان و آیلین دوناهو
  جان و الن درو
  بنیاد خانواده یوستاس کوان
  بیل و امی گورلی
  دبی و وارد هریمن
  رید هافمن
  بنیاد خانواده هوون
  بنیاد جگرز
  خانواده خسلا
  صندوق Moondance
  خانواده پیچای
  جف و آندره رالستون
  شریل سندبرگ و تام برنتال
  فیلیپ شیندلر
  مایک شروپفر و ارین هافمن
  بروس و سینتیا سیول
  بنیاد استرانگ پوینت
  گادفری و سوزان سالیوان
  دادن نور خورشید
  بنیاد والهالا

  با تشکر از اعضای شورای کودکان 2020:

  النا ماریمو برک*
  لوئیس و جوآن بردی
  برایان بیرتویستل و جولی بورنشتاین*
  سوزان بوکوس و مایکل براون
  تری و آن کلارک
  بنیاد خانواده چمبرز
  جف چمبرز و اندی اوکامورا*
  بیل و تامی کراون
  جان و آن دوئر
  جان و آیلین دوناهو
  جان و الن درو
  آلن یوستاس و کتی کوان
  بیل و امی گورلی
  گری و کتی هایدنرایش
  رید هافمن
  بنیاد خانواده هوون
  کرت و سو جگرز
  جف و کارن جردن
  خانواده خسلا
  جان و تاشیا مورگریج
  شرکای Qatalyst
  شریل سندبرگ
  فیلیپ و آندریا شیندلر
  مایک شروپفر و ارین هافمن
  مارک و مری استیونز
  گادفری و سوزان سالیوان
  دادن نور خورشید
  بنیاد استرانگ پوینت

  * تعهد طی چندین سال محقق شد.

  النا ماریمو برک
  گری و کاترین بریگز
  برایان بیرتویستل و جولی بورنشتاین
  مایکل براون و سوزان بوکوس
  جف چمبرز و اندی اوکامورا
  بنیاد خانواده چیزن
  بیل و تامی کراون
  جان و آن دوئر
  جان و آیلین دوناهو
  رید هافمن
  بنیاد خانواده هوون
  ربکا جاکوبی
  خانواده خسلا
  شریل سندبرگ
  فیلیپ شیندلر و آندریا ویلمز
  مایک شروپفر و ارین هافمن
  گادفری و سوزان سالیوان
  دادن نور خورشید

  النا ماریمو برک*
  گری و کاترین بریگز*
  مایکل براون و سوزان بوکوس
  جف چمبرز و اندی اوکامورا*
  بیل و تامی کراون
  جان و آن دوئر
  آیلین و جان دوناهو
  جان و الن درو
  داگ و کریستن ادواردز
  بنیاد خانواده هوون*
  رید هافمن
  ربکا جاکوبی
  رابرت کوتیک
  شرکای Qatalyst
  شریل سندبرگ
  فیلیپ شیندلر و آندریا ویلمز
  مایک شروپفر و ارین هافمن
  گادفری و سوزان سالیوان
  دادن نور خورشید

  گری و کاترین بریگز
  مایکل براون و سوزان بوکوس
  جف چمبرز و اندی اوکامورا
  جان و آن دوئر
  جان و آیلین دوناهو
  جان و الن درو
  داگ و کریستن ادواردز
  رید هافمن
  بنیاد خانواده هوون
  ربکا جاکوبی
  کرت و سو جگرز
  شرکای Qatalyst
  شریل سندبرگ
  فیلیپ شیندلر و آندریا ویلمز
  مایک شروپفر و ارین هافمن
  گادفری و سوزان سالیوان
  دادن نور خورشید
  دیوید سی و کاتلین دونوهو

  مایکل براون و سوزان بوکوس
  بیل و تامی کراون
  جان و آیلین دوناهو
  جان و الن درو
  داگ و کریستن ادواردز
  بنیاد خانواده یوستاس کوان
  ربکا جاکوبی
  کرت و سو جگرز
  جسی و ملیندا راجرز
  شریل سندبرگ
  مایک شروپفر و ارین هافمن
  جروم سیمون و هیلاری بیتس
  گادفری و سوزان سالیوان
  بنیاد اهدای نور خورشید

  مایکل براون و سوزان بوکوس
  بیل و تامی کراون
  جان و آیلین دوناهو
  جان و الن درو
  داگ و کریستن ادواردز
  بنیاد خانواده یوستاس کوان
  خدمه پوکر گلدی
  ربکا جاکوبی
  جان اوفارل و گلوریا پرینسیپ
  رندی پاند
  شریل سندبرگ
  جروم سیمون و هیلاری بیتس|
  مارک استیونز و مری مورفی
  گادفری و سوزان سالیوان
  بنیاد اهدای نور خورشید
  بنیاد فرانک و دنیس کواترون