با تشکر از شورای کودکان و نوجوانان 2022 برای سرمایه گذاری $100000 یا بیشتر

تأثیر همه‌گیری برای همه احساس شده است، اما خانواده‌های کم‌درآمد تأثیرات بهداشتی، اقتصادی و آموزشی را شدیدتر احساس کرده‌اند. همانطور که خانواده ها برای بازیابی احساس ثبات تلاش می کنند، Second Harvest اینجاست تا اطمینان حاصل کند که مشتریان ما غذای مغذی مورد نیاز خود را دارند. ما اکنون هر ماه به 450000 نفر خدمات رسانی می کنیم که 80% نسبت به سطوح قبل از همه گیری افزایش یافته است و بیش از 110000 نفر کودک هستند.

حمایت شما به تامین غذای مغذی مورد نیاز فرزندانمان برای رشد کمک می‌کند و به آن‌ها پایه‌ای می‌دهد تا اعضای جامعه ما درگیر، با اعتماد به نفس، خلاق و موفق باشند. Second Harvest از کمک مالی شما به مؤثرترین و کارآمدترین روش ممکن استفاده خواهد کرد.

  • 95% کمک به برنامه‌های مشتری اختصاص می‌یابد که به کودکان در سیلیکون ولی اطمینان می‌دهد که در تمام سال به غذاهای مغذی و سالم دسترسی دارند.
  • برای پانزدهمین سال متوالی، Second Harvest رتبه 4 ستاره Charity Navigator را برای ثبات مالی، پاسخگویی و شفافیت - فراتر از استانداردهای صنعت دریافت کرد.

ما به تنهایی نمی توانیم این کار را انجام دهیم، اما می توانیم با کمک شما این کار را انجام دهیم. شورای 2022 برای کودکان از 1 مارس تا 31 مه 2022 با همه هدایای واجد شرایط مطابقت خواهد داشت و تأثیر هر دلار اهدایی را دو برابر می کند. برای اعضای شورای کودکان در گزارش سالانه ذکر خواهد شد.

2022 برای روسای مشترک کودکان

  • بیل گرلیشریک موسس بنچمارک کپیتال و امی گورلیعضو شورای رهبری در صندوق فرصت
  • رید هافمن، یکی از بنیانگذاران LinkedIn و شریک در Greylock Partners
  • شریل سندبرگ, COO, Meta
  • تام برنتال، بنیانگذار کلتون گلوبال
از می 2022

برایان بیرتویستل و جولی بورنشتاین
سوزان بوکوس و مایکل براون
جن بورکام و جیسون کریکوریان
خانواده بایرز
بیل و تامی کراون
جان و آن دوئر
جان و آیلین دوناهو
جان و الن درو
بیل و امی گورلی
دبی و وارد هریمن
رید هافمن
بنیاد خانواده هوون
بنیاد جگرز
خانواده خسلا
جف و آندره رالستون
جیک و رابین رینولدز
شریل سندبرگ و تام برنتال
فیلیپ شیندلر
مایک شروپفر و ارین هافمن
بنیاد استرانگ پوینت
گادفری و سوزان سالیوان
بنیاد والهالا

For the Kids Council Member Photographsالنا ماریمو برک
برایان بیرتویستل و جولی بورنشتاین
مایکل براون و سوزان بوکوس
جن بورکام و جیسون کریکوریان
خانواده بایرز
لیدیا کالاگان
جف چمبرز و اندی اوکامورا
بیل و تامی کراون
جان و آن دوئر
جان و آیلین دوناهو
جان و الن درو
بنیاد خانواده یوستاس کوان
بیل و امی گورلی
دبی و وارد هریمن
رید هافمن
بنیاد خانواده هوون
بنیاد جگرز
خانواده خسلا
صندوق Moondance
خانواده پیچای
جف و آندره رالستون
شریل سندبرگ و تام برنتال
فیلیپ شیندلر
مایک شروپفر و ارین هافمن
بروس و سینتیا سیول
بنیاد استرانگ پوینت
گادفری و سوزان سالیوان
دادن نور خورشید
بنیاد والهالا

با تشکر از اعضای شورای کودکان 2020:

النا ماریمو برک*
لوئیس و جوآن بردی
برایان بیرتویستل و جولی بورنشتاین*
سوزان بوکوس و مایکل براون
تری و آن کلارک
بنیاد خانواده چمبرز
جف چمبرز و اندی اوکامورا*
بیل و تامی کراون
جان و آن دوئر
جان و آیلین دوناهو
جان و الن درو
آلن یوستاس و کتی کوان
بیل و امی گورلی
گری و کتی هایدنرایش
رید هافمن
بنیاد خانواده هوون
کرت و سو جگرز
جف و کارن جردن
خانواده خسلا
جان و تاشیا مورگریج
شرکای Qatalyst
شریل سندبرگ
فیلیپ و آندریا شیندلر
مایک شروپفر و ارین هافمن
مارک و مری استیونز
گادفری و سوزان سالیوان
دادن نور خورشید
بنیاد استرانگ پوینت

* تعهد طی چندین سال محقق شد.

النا ماریمو برک
گری و کاترین بریگز
برایان بیرتویستل و جولی بورنشتاین
مایکل براون و سوزان بوکوس
جف چمبرز و اندی اوکامورا
بنیاد خانواده چیزن
بیل و تامی کراون
جان و آن دوئر
جان و آیلین دوناهو
رید هافمن
بنیاد خانواده هوون
ربکا جاکوبی
خانواده خسلا
شریل سندبرگ
فیلیپ شیندلر و آندریا ویلمز
مایک شروپفر و ارین هافمن
گادفری و سوزان سالیوان
دادن نور خورشید

النا ماریمو برک*
گری و کاترین بریگز*
مایکل براون و سوزان بوکوس
جف چمبرز و اندی اوکامورا*
بیل و تامی کراون
جان و آن دوئر
آیلین و جان دوناهو
جان و الن درو
داگ و کریستن ادواردز
بنیاد خانواده هوون*
رید هافمن
ربکا جاکوبی
رابرت کوتیک
شرکای Qatalyst
شریل سندبرگ
فیلیپ شیندلر و آندریا ویلمز
مایک شروپفر و ارین هافمن
گادفری و سوزان سالیوان
دادن نور خورشید

گری و کاترین بریگز
مایکل براون و سوزان بوکوس
جف چمبرز و اندی اوکامورا
جان و آن دوئر
جان و آیلین دوناهو
جان و الن درو
داگ و کریستن ادواردز
رید هافمن
بنیاد خانواده هوون
ربکا جاکوبی
کرت و سو جگرز
شرکای Qatalyst
شریل سندبرگ
فیلیپ شیندلر و آندریا ویلمز
مایک شروپفر و ارین هافمن
گادفری و سوزان سالیوان
دادن نور خورشید
دیوید سی و کاتلین دونوهو

مایکل براون و سوزان بوکوس
بیل و تامی کراون
جان و آیلین دوناهو
جان و الن درو
داگ و کریستن ادواردز
بنیاد خانواده یوستاس کوان
ربکا جاکوبی
کرت و سو جگرز
جسی و ملیندا راجرز
شریل سندبرگ
مایک شروپفر و ارین هافمن
جروم سیمون و هیلاری بیتس
گادفری و سوزان سالیوان
بنیاد اهدای نور خورشید

مایکل براون و سوزان بوکوس
بیل و تامی کراون
جان و آیلین دوناهو
جان و الن درو
داگ و کریستن ادواردز
بنیاد خانواده یوستاس کوان
خدمه پوکر گلدی
ربکا جاکوبی
جان اوفارل و گلوریا پرینسیپ
رندی پاند
شریل سندبرگ
جروم سیمون و هیلاری بیتس|
مارک استیونز و مری مورفی
گادفری و سوزان سالیوان
بنیاد اهدای نور خورشید
بنیاد فرانک و دنیس کواترون