یک جمع آوری کمک مالی شروع کنید

جمع آوری کمک های مالی جامعه

A virtual way to volunteer: It only takes a few clicks to create and share your fundraiser with friends, family and colleagues.

شروع کنید

جستجو برای جمع آوری کمک مالی

Can’t find your fundraiser? Search spring fundraisers اینجا و اینجا.

جمع آوری کمک های یادبود

جمع آوری کمک مالی برای یادبود عاشقانه کسی که زندگی شما را تحت تأثیر قرار داده است و به تأمین غذا برای همسایگان در جامعه ما کمک می کند.

شروع کنید

ما را بررسی کنید سوالات متداول برای اطلاعات بیشتر. سوالات دیگر؟ زنگ زدن 866-234-3663 یا ایمیل donorrelations@shfb.org.

لطفا توجه داشته باشید: Second Harvest of Silicon Valley به برنامه درایو مواد غذایی کنسرو شده ما پایان داده است و دیگر بشکه های جمع آوری را در اختیار جامعه قرار نخواهد داد. شما می توانید با جمع آوری سرمایه بیشترین تأثیر را داشته باشید - $1 به تهیه غذای کافی برای 2 وعده غذایی کمک می کند. از همین امروز یک جمع آوری کمک مالی شروع کنید.

منابع

اطلاعات و منابع بانک غذای سریع را برای حمایت از جمع آوری کمک های مالی خود بیابید.

جعبه ابزار جمع آوری کمک مالی

شروع شدن

چک لیست ما را دنبال کنید و ایده های خلاقانه ای برای ترویج جمع آوری کمک های مالی خود بیابید.

خلاق باش