جایی که داوطلبان بیشتر مورد نیاز هستند

نیاز به داوطلبان در این سایت ها بیشتر است!

به همسایگان خود کمک کنید تا غذای مغذی مورد نیاز خود را دریافت کنند. در یک توزیع غذا در جامعه داوطلب شوید، یا غذا را در انبارهای سرو و برنان ما در سن خوزه مرتب کنید.

دبستان Santee

1313 ادوبون دکتر.
سن خوزه، CA 95122

هر پنجشنبه از ساعت 15:30 تا 18:30

ثبت نام

مرکز اجتماعی لینکلن

خیابان برانزویک 901
دالی سیتی، CA 94014

چهارشنبه های دوم و چهارم هر هفته از ساعت 13:00 تا 16:30 بعد از ظهر

ثبت نام

آکادمی رایان استیم

1241 مک گینس وی
سن خوزه، CA 95127

چهارمین پنجشنبه هر هفته از ساعت 07:30 صبح تا 11:30 صبح
(Dirive-Thru Distribution)

ثبت نام

کلیسای کاتولیک سنت ماریا گورتی
2980 Senter Rd.
سن خوزه، CA 95111

2 و 4 پنجشنبه هر هفته از ساعت 09:00 صبح تا 12:00 بعد از ظهر

ثبت نام

لاوسون هال

خیابان آکاسیا 125
دالی سیتی، CA 94014

هر جمعه دوم و چهارم، از ساعت 08:00 صبح تا 11:30 صبح

ثبت نام

دسته بندی مواد غذایی

انبار سرو در سن خوزه

انبار برنان در سن خوزه

چندین شیفت

ثبت نام

فرصت های داوطلبانه بیشتر در شهرستان های سانتا کلارا و سن ماتئو:

مکان های بیشتر برای توزیع غذا
سایر فرصت های داوطلبانه فردی
سوالات متداول