Kung Saan ang Pinakamahalagang Kailangan ng mga Volunteer

Ang pangangailangan para sa mga boluntaryo ay pinakamalaki sa mga site na ito!

Tulungan ang iyong mga kapit-bahay na makuha ang masustansiyang pagkain na kailangan nila. Magboluntaryo sa isang pamamahagi ng pagkain sa komunidad, o pag-uri-uriin ang pagkain sa aming mga warehouse ng Cypress at Brennan sa San Jose.

Mas maraming mga pagkakataon sa pagboboluntaryo sa buong mga distrito ng Santa Clara at San Mateo:

Higit pang mga lokasyon upang ipamahagi ang pagkain
Pagbukud-bukurin ang pagkain sa aming Cypress Center
Iba pang mga indibidwal na pagkakataon na magboboluntaryo
Mga madalas na tinatanong