حدود Kristen Hess Deo

این نویسنده هنوز جزئیاتی را تکمیل نکرده است.
تاکنون Kristen Hess Deo ورودی های وبلاگ 11 ایجاد کرده است.

چگونه می توانید به انحراف ضایعات مواد غذایی کمک کنید

همین امروز در مورد تغییرات آب و هوایی در آشپزخانه خود اقدام کنید. این نه تنها در هزینه شما صرفه جویی می کند و فضای شما را منظم نگه می دارد، بلکه تلاش کمی می تواند تفاوت بزرگی در دنیای ما ایجاد کند.

چگونه می توانید به انحراف ضایعات مواد غذایی کمک کنید2022-09-30T15:22:50-07:00

CalFresh، Snap، EBT، Food Stamps؟ تیم Food Connection ما به توضیح کمک می کند

Second Harvest of Silicon Valley نه تنها اعضای جامعه را به مواد غذایی رایگان در توزیع‌های مواد غذایی و انبارهای غذای اطراف ارجاع می‌دهد، بلکه می‌توانیم به شما کمک کنیم برای CalFresh درخواست دهید (همچنین [...]

CalFresh، Snap، EBT، Food Stamps؟ تیم Food Connection ما به توضیح کمک می کند2023-11-09T17:00:23-08:00

جوجه و بوقلمون برای تعطیلات

انبارهای ما در این زمان از سال پر از فعالیت هستند. صدای بوق تریلی های تراکتوری که می آیند و می روند، زوم لیفتراک ها در حال حرکت پالت های غذا و صدای [...]

جوجه و بوقلمون برای تعطیلات2021-11-22T19:59:13-08:00

یک مادر کارگر مقاوم دو فرزند در طول همه گیری - داستان سولما

دختر 1 ساله سولما در حالی که پسر 5 ساله خود جفرسون را با دو پسر عمویش در آپارتمانشان در سان متئو تماشا می کند، روی آغوش او بازی می کند و غوغا می کند. هر هفته سولما [...]

یک مادر کارگر مقاوم دو فرزند در طول همه گیری - داستان سولما2022-04-25T11:22:42-07:00

از فرار او تا تأثیر ماندگار او از امید - میراث یک اهداکننده

ماری دونر یهودی بود و در دهه 1930 در لینز اتریش بزرگ شد. ماری در هشت سالگی از جیره‌های غذایی شدید، حملات به یهودیان و کریستال‌ناخت از طریق [...]

از فرار او تا تأثیر ماندگار او از امید - میراث یک اهداکننده2023-11-15T16:37:20-08:00

یکی از آخرین باغ های بازمانده در سیلیکون ولی 92843 پوند پرتقال اهدا کرد.

ما در بهار امسال 92843 پوند پرتقال از روستای برداشت دریافت کردیم. آنها از Moitizo Orchards، یک مزرعه 14 هکتاری در سان خوزه تهیه شده اند. یعنی حدود 2.5 کامیون پر [...]

یکی از آخرین باغ های بازمانده در سیلیکون ولی 92843 پوند پرتقال اهدا کرد.2023-06-02T14:47:47-07:00

جشن گرفتن داستان ها در این ماه میراث جزیره نشینان آسیایی آمریکا و اقیانوس آرام

ماه می، ماه میراث جزیره‌نشینان آسیایی-آمریکایی اقیانوس آرام (AAPI) است و ما داستان‌های انعطاف‌پذیری، با هم بودن و جامعه را از جامعه AAPI خود برجسته می‌کنیم. هدف ما جشن گرفتن و حمایت از [...]

جشن گرفتن داستان ها در این ماه میراث جزیره نشینان آسیایی آمریکا و اقیانوس آرام2021-11-15T15:16:02-08:00