اهداکنندگان

اهداکنندگان میراث تاثیر ماندگاری بر جای می گذارند

در سال 1993 آنها اولین کمک مالی خود را انجام دادند و طی 30 سال آینده به اهداکنندگان فداکار تبدیل شدند. زمانی که زمان فکر کردن در مورد ترک میراث فرا رسید، منطقی به نظر می رسید که وصیتی از دارایی آنها درج شود که از Second Harvest به عنوان یک ذینفع قابل توجه نام می برد.

اهداکنندگان میراث تاثیر ماندگاری بر جای می گذارند2023-11-17T16:25:09-08:00

150 بوقلمون، 500 پوند سیب زمینی و روز شکرگزاری در Cityteam

وعده های غذایی تعطیلات تغذیه عاطفی و جسمی برای مشتریان ما فراهم می کند. سرآشپز رینولدز استوارت از Cityteam San Jose، یک سازمان غیرانتفاعی مذهبی مبتنی بر ارائه غذا، سرپناه و برنامه‌های تحول‌آفرین، به مواد اولیه با کیفیت می‌گوید [...]

150 بوقلمون، 500 پوند سیب زمینی و روز شکرگزاری در Cityteam2021-10-29T14:45:58-07:00