اهداکنندگان

150 بوقلمون، 500 پوند سیب زمینی و روز شکرگزاری در Cityteam

وعده های غذایی تعطیلات تغذیه عاطفی و جسمی برای مشتریان ما فراهم می کند. سرآشپز رینولدز استوارت از Cityteam San Jose، یک سازمان غیرانتفاعی مذهبی مبتنی بر ارائه غذا، سرپناه و برنامه‌های تحول‌آفرین، به مواد اولیه با کیفیت می‌گوید [...]

150 بوقلمون، 500 پوند سیب زمینی و روز شکرگزاری در Cityteam2021-10-29T14:45:58-07:00