اگر مزایای SSI/SSP (درآمد امنیتی تکمیلی/پرداخت تکمیلی دولتی) را دریافت می‌کنید، ممکن است واجد شرایط مزایای غذایی CalFresh باشید و می‌توانید هم‌اکنون درخواست دهید! کالیفرنیا تنها ایالتی بود که دریافت‌کنندگان SSI را از مزایای غذا مستثنی کرد، اما این قانون سال گذشته تغییر کرد و قانونگذار تضمین کرد که هیچ خانواری از مزایای کلی کمتر دریافت نمی‌کند و بسیاری ممکن است بیشتر دریافت کنند.

با هزینه بالای زندگی در منطقه ما، سالمندان و افراد دارای معلولیت باید از توانایی دریافت CalFresh استفاده کنند. و SSI در همان زمان. CalFresh - که در سطح ملی به عنوان SNAP (برنامه کمک تغذیه تکمیلی) شناخته می شود - به شرکت کنندگان اجازه می دهد از کارت های EBT در فروشگاه های مواد غذایی و بازارهای کشاورزان شرکت کننده برای خرید غذای سالم استفاده کنند. CalFresh به گیرندگان کمک می کند تا بودجه خواربار خود را افزایش دهند و مواد مغذی تر و تازه تری تهیه کنند.

با خط تلفن ارتباط غذایی ما تماس بگیرید 1-800-984-3663 دوشنبه تا جمعه، 8:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر، برای صحبت با شخصی که می تواند به شما کمک کند تا بفهمید واجد شرایط هستید یا خیر.

این تغییر در مزایا از 1 ژوئن اعمال می شود و مهمتر از همه، درخواست CalFresh بر مزایای SSI/SSP شما تأثیری نخواهد داشت. اگر SSI دریافت کنید، در یکی از دو نوع خانواده تحت تأثیر این تغییر قرار می گیرید:

شما در خانواده ای زندگی می کنید که هیچ کس CalFresh دریافت نمی کند: اکثر دریافت کنندگان SSI (افراد یا زوج هایی که به تنهایی زندگی می کنند) در این دسته قرار می گیرند. می توانید به صورت حضوری، تلفنی یا آنلاین درخواست دهید.

شما با شخصی زندگی می کنید که قبلا CalFresh دریافت کرده است: اعضای SSI در خانوارهای موجود CalFresh نیازی به درخواست ندارند - آنها در تاریخ گزارش شش ماهه یا سالانه بعدی به خانواده اضافه خواهند شد. با این حال، خانواده شما می تواند درخواست کند که گیرنده SSI زودتر اضافه شود. اگر اضافه کردن یک گیرنده SSI جدید به خانواده شما مزایای CalFresh را افزایش دهد، وجوه بیشتری به کارت EBT موجود اضافه خواهد شد. اگر اضافه کردن یک گیرنده SSI جدید منجر به کاهش یا از دست دادن مزایای CalFresh خانواده شما شود، خانواده شما مزایای تغذیه تکمیلی یا مزایای تغذیه انتقالی را برای جبران ضرر دریافت می‌کند، بنابراین هیچ تغییری در مزایای کلی CalFresh نخواهید دید.

گیرندگان CalFresh می توانند تا $192 در ماه برای خانواده یک نفره و حداکثر $353 در ماه برای خانواده دو نفره دریافت کنند. منفعت دقیق شما بر اساس درآمد و هزینه‌های شما تعیین می‌شود، بنابراین برای به حداکثر رساندن میزان سود خود، مطمئن شوید که هزینه‌هایی - مانند اجاره و هزینه‌های پزشکی از جیب شما - را در درخواست خود مطالبه کنید.

علاوه بر این، کالیفرنیا فرآیند درخواست CalFresh را برای سالمندان و افراد دارای معلولیت ساده کرده است، بنابراین دریافت مزایایی که واجد شرایط آنها هستید برای شما آسان تر است. مصاحبه درخواست شما می تواند به صورت تلفنی یا حضوری انجام شود. شما درخواست دو صفحه ای را فقط یک بار در سال تکمیل می کنید، و فقط باید هر سه سال یکبار مجدداً تأیید کنید - نیازی به مصاحبه نیست.

برای اطلاعات بیشتر یا درخواست CalFresh:

  • با خط تلفن ارتباط غذایی ما تماس بگیرید 1-800-984-3663 دوشنبه تا جمعه، 8:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر ما می توانیم به سوالات شما پاسخ دهیم و به شما کمک کنیم درخواست بدهید.
  • درخواست آنلاین در getcalfresh.org.