Pindutin dito upang mabasa ang aming tugon sa COVID-19.

Kumuha ng Pagkain

//Kumuha ng Pagkain
Kumuha ng Pagkain2020-03-27T15: 46: 03 + 00: 00

Kumuha ng Pagkain

Pag-update ng COVID-19: Kailangan mo ng pagkain? Tumawag 1-800-984-3663.

COVID-19 na pagsara ng paaralan: Sa kabila ng mga pagsasara, maraming mga paaralan sa Santa Clara at San Mateo na mga county ay patuloy na nagbibigay ng masustansiyang pagkain sa komunidad. Mag-click dito para sa isang listahan ng mga kalahok na paaralan at karagdagang impormasyon. Ang dokumentong ito ay maa-update habang magagamit ang mga detalye.

Kunin ang pagkain at nutrisyon na kailangan mo

Ang pamumuhay sa aming rehiyon ay maaaring magastos. Ngunit hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng mga bill o pagkain ng malusog na pagkain. Nag-aalok ang Pangalawang Harvest ng isang bilang ng mga libreng mapagkukunan ng pagkain. Marami ang hindi nangangailangan ng ID na mag-aplay.

Pangalawang ani ay nakatuon sa pagbibigay ng libreng malusog na pagkain sa sinumang nangangailangan. Malugod kang tatanggapin sa aming mga site ng pamamahagi ng pagkain, anuman ang iyong pagkamamamayan o katayuan sa imigrasyon, etnisidad o oryentasyong sekswal.

Gusto mo ng libreng groceries?

Mayroong isang bilang ng mga paraan upang magsimula:

Maghanap sa pamamagitan ng code ng zip:

Sa pamamagitan ng pag-click sa paghahanap, mai-redirect ka sa isang independiyenteng site. Ang Pangalawang Harvest ay hindi mananagot para sa impormasyong ibinigay ng walang kaugnayang website ng third-party na ito. Kung hindi mo mahahanap ang kailangan mo, tumawag sa 1-800-984-3663 upang makipag-usap sa isang espesyalista sa Pagkakonekta sa Pagkain.

Iba pang mga paraan upang makahanap ng mga libreng groceries:

Tumawag 1-800-984-3663
Lunes - Biyernes, 8 am - 5 pm

Ang aming kawani ay nagsasalita ng Ingles, Espanyol, Vietnamese, Kantonese, Mandarin at Tagalog. Magagamit ang three-way na interpretasyon para sa iba pang mga wika.

Pagkatapos ng orasTumawag sa 211. Ito ay libre, kumpidensyal at magagamit 24/7 sa maraming mga wika. Pinatatakbo ng United Way Bay Area.

Humiling ng isang tawag sa pamamagitan ng pagpuno ang form na ito. Makikipag-ugnay kami sa iyo sa loob ng ilang araw.

Maghanap ng isang magiliw na espesyalista sa Pagkain ng Koneksyon gamit ang mapa na ito.

Gusto mo ng isang handa na pagkain?

Maghanap ng mga libreng pagkain sa Silicon Valley para sa mga taong may edad.

Tingnan ang mga listahan para sa mga lokasyon, petsa at oras.

Libreng malusog na pagkain para sa iyong mga anak

Ang pagkain ng isang nakapagpapalusog na agahan ay nagtataguyod ng pagkatuto. Kapag kumakain nang maayos ang mga bata, ipinapakita ng pananaliksik na mas mahusay ang kanilang ginagawa sa paaralan. Ang mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 ay maaaring makakuha ng malusog na pagkain sa paaralan, kabilang ang agahan at tanghalian. Ang ilang mga programa ay nag-aalok din ng mga pagkain pagkatapos ng paaralan. Mag-apply para sa libre o nabawasan na presyo ng pagkain sa iyong tanggapan ng paaralan.

Nakatutulong na mga link

Nahanap mo ba ang kailangan mo?

Sa Pangalawang Pag-aani, nais naming maging kapaki-pakinabang at gawing madali hangga't maaari. Ang iyong mga sagot ay makakatulong sa amin na mapagbuti at mapaglingkuran ang maraming tao.
Magsimula ng survey
Español
Tiếng Việt

Tagalog
English Spanish Vietnamese Chinese Russian Arabic Dutch French German Italian Tagalog