Kunin ang pagkain at nutrisyon na kailangan mo

Mahal ang pamumuhay dito. Ang pagkuha ng malusog na pagkain ay hindi kailangan.

Maghanap ng pagkain

Gamitin ang aming Food Locator sa ibaba upang mahanap libre, masustansya pagkain na malapit sa iyo. Piliin kung gusto mo ng sariwang groceries o ready-to-eat na pagkain at pumili ng mga araw/oras na akma sa iyong iskedyul.

Maghanap ng Pagkain

Isa na bang kliyente ng Second Harvest? Suriin ang iyong iskedyul.

CalFresh

Kumuha ng pera para makabili ng sarili mong pagkain gamit ang isang libreng CalFresh EBT card na magagamit mo sa karamihan ng mga tindahan at ilang restaurant.

Matuto Pa at Mag-apply

Paghahatid sa Bahay

Kung pisikal kang hindi makaalis sa iyong tahanan, maaari kang maging karapat-dapat para sa libreng paghahatid ng grocery. Tumawag 1-800-984-3663 para sa karagdagang impormasyon.

Nagbibigay ang Meals on Wheels ng libreng paghahatid ng pagkain sa mga nasa homebound na nasa edad 60 pataas.

Ang mga Senior Meal Program ay nagbibigay ng libre o may diskwentong pagkain sa mga nasa hustong gulang na 60 at mas matanda. Ang mga asawa at tagapag-alaga ay maaari ding maging karapat-dapat depende sa lokasyon.

  • Upang makahanap ng mga senior nutrition program sa San Mateo County, pindutin dito o tumawag sa 1-800-675-8437.
  • Upang makahanap ng mga senior nutrition program sa Santa Clara County, pindutin dito o tumawag sa 408-755-7680.

Ang programang Women, Infants and Children (WIC) ay nagbibigay ng debit card para sa mga buntis at postpartum na kababaihan, mga sanggol, at mga bata hanggang sa edad na 5 upang makabili ng masustansyang pagkain. Ang debit card ay madaling magamit sa iyong lokal na mga grocery store at farmer's market.

Kailangan ng tulong?

Tawagan ang aming friendly na Food Connection team sa: 1-800-984-3663

Humiling ng contact

Piliin ang iyong gustong wika sa ibaba para humiling ng maginhawang oras para tawagan ka namin.

Ingles | Español | Tiếng Việt | 中文 | Tagalog