Kumuha ng Pagkain

Pag-update ng COVID-19: Kailangan mo ng pagkain? Tumawag 1-800-984-3663.

Mga lokasyon ng pagkain: Maghanap ng isang mapa para sa mga lokasyon na namamahagi ng mga pagkain para sa mga bata na 18 pababa sa mga county ng San Mateo at Santa Clara. Pindutin dito.

Kunin ang pagkain at nutrisyon na kailangan mo

Ang pamumuhay sa aming rehiyon ay maaaring magastos. Ngunit hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng mga bill o pagkain ng malusog na pagkain. Nag-aalok ang Pangalawang Harvest ng isang bilang ng mga libreng mapagkukunan ng pagkain. Marami ang hindi nangangailangan ng ID na mag-aplay.

Ang Pangalawang Pag-aani ay nakatuon sa pagbibigay ng libreng malusog na pagkain sa sinumang nangangailangan. Malugod kang tatanggapin sa aming mga site ng pamamahagi ng pagkain, anuman ang iyong pagkamamamayan o katayuan sa imigrasyon, etnisidad o orientasyong sekswal. Ang Pangalawang Pag-aani ay isang pantay na nagbibigay ng pagkakataon.

Gusto mo ng libreng groceries?

Mayroong isang bilang ng mga paraan upang magsimula:

Maghanap sa pamamagitan ng code ng zip:

Sa pamamagitan ng pag-click sa paghahanap, mai-redirect ka sa isang independiyenteng site. Ang Pangalawang Harvest ay hindi mananagot para sa impormasyong ibinigay ng walang kaugnayang website ng third-party na ito. Kung hindi mo mahahanap ang kailangan mo, tumawag sa 1-800-984-3663 upang makipag-usap sa isang espesyalista sa Pagkakonekta sa Pagkain.

Iba pang mga paraan upang makahanap ng mga libreng groceries:

Tumawag 1-800-984-3663
Lunes - Biyernes, 8 am - 5 pm

Nagsasalita ng English, Spanish, Vietnamese, Cantonese, Mandarin at Tagalog ang aming staff. Magagamit ang three-way interpretasyon para sa iba pang mga wika.

Pagkatapos ng orasTumawag sa 211. Ito ay libre, kumpidensyal at magagamit 24/7 sa maraming mga wika. Pinatatakbo ng United Way Bay Area.

Teksto ng "GETFOOD" to 876-876

Envíe "ALIMENTOS" al 876-876

短信 “食物” 至876-876

Hindi ito tin “THUCPHAM” gửi đến 876-876

Humiling ng isang tawag sa pamamagitan ng pagpunan ng form na ito: Ingles, Espanyol, Vietnamese, Intsik, Tagalog. Makikipag-ugnay kami sa iyo sa loob ng ilang araw.

Gusto mo ng isang handa na pagkain?

Maghanap ng mga libreng pagkain sa Silicon Valley para sa mga taong may edad.

Ang mga bata at kabataan ay libre kumain

Ang masustansyang pagkain ay kritikal sa buong buong taon para sa mas mabuting kalusugan at kagalingang pang-emosyonal. Ang mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 ay maaaring makakuha ng libre, malusog na pagkain - mag-click dito para sa mga lokasyon na namamahagi ng mga pagkain sa mga county ng San Mateo at Santa Clara.

Nakatutulong na mga link