Kunin ang pagkain at nutrisyon na kailangan mo

Mahal ang pamumuhay dito. Ang pagkuha ng malusog na pagkain ay hindi kailangan.

Maghanap ng pagkain

Gamitin ang aming Food Locator sa ibaba upang mahanap libre, masustansya pagkain na malapit sa iyo. Piliin kung gusto mo ng sariwang groceries o ready-to-eat na pagkain at pumili ng mga araw/oras na akma sa iyong iskedyul.

Maghanap ng Pagkain

Isa na bang kliyente ng Second Harvest? Suriin ang iyong iskedyul.

CalFresh

Kumuha ng pera para makabili ng sarili mong pagkain gamit ang isang libreng CalFresh EBT card na magagamit mo sa karamihan ng mga tindahan at ilang restaurant.

Matuto Pa at Mag-apply

Paghahatid sa Bahay

Kung pisikal kang hindi makaalis sa iyong tahanan, maaari kang maging karapat-dapat para sa libreng paghahatid ng grocery. Tumawag 1-800-364-3663 para sa karagdagang impormasyon.

Mga Tao sa SambahayanPinakamataas na Kita ng Sambahayan (Buwanang) Pinakamataas na Kita ng Sambahayan (Taun-taon)
1$3,114$37,373
2$4,196$50,353
3$5,278$63,333
4$6,359$76,313
5$7,441$89,293
6$8,523$102,273
7$9,604$115,253
8$10,686$128,233
9$11,768$141,213
10$12,849$154,193
Higit sa 10Magdagdag ng $1,082 bawat isaMagdagdag ng $12,980 bawat isa

Kailangan ng tulong?

Tawagan ang aming friendly na Food Connection team sa: 1-800-984-3663

Humiling ng contact

Piliin ang iyong gustong wika sa ibaba para humiling ng maginhawang oras para tawagan ka namin.

Ingles | Español | Tiếng Việt | 中文 | Tagalog