Maraming tao ang nagtataka kung bakit napakaraming sambahayan ng Silicon Valley ang nahihirapan sa kawalan ng seguridad sa pagkain kapag malakas ang lokal na merkado ng trabaho. Ang Second Harvest of Silicon Valley ay nagsisilbi sa kahanga-hangang 1 sa 6 na tao sa Santa Clara at San Mateo county, ngunit ang lokal na unemployment rate sa Enero 2024 ay tungkol sa 4%. Kaya bakit umiiral ang kawalan ng pagkain dito? Ang mababang kawalan ng trabaho ay nagtatago ng isang krisis sa gastos sa pamumuhay - halos isang-katlo ng lahat Ang mga sambahayan ng Silicon Valley ay hindi kumikita ng sapat na pera upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan nang walang pribado o pampublikong tulong. 

Ang halaga ng pamumuhay ay nagpapahirap sa mga badyet ng sambahayan 

Ang pagkain ay isang pangunahing pangangailangan ng tao, ngunit napakalaki ng gastos upang manirahan dito kung kaya't maraming mga pamilya, mga mag-aaral sa kolehiyo at mga nakatatanda ang nagtitipid sa masustansyang pagkain upang magbayad ng renta at mga bayarin. Dahil sa halaga ng pamumuhay sa Bay Area, kahit na ang mga taong nagtatrabaho ay maaaring nahihirapang bayaran ang lahat ng kanilang mga bayarin, habang kumikita ng sobra para maging kuwalipikado para sa mga programa ng gobyerno.   

"Ang karamihan ng aking pera ay napupunta sa upa," sabi ni Ortencia, 54, isang ina ng tatlo. “Kung ano man ang gagastusin namin sa pagkain, ginagamit namin ang perang iyon para pambayad sa singil sa kuryente. Ang bill na iyon kung minsan ay napakataas at gayundin ang iba pang mga utility, lahat ay binabayaran gamit ang aking isang suweldo. Kapag naubusan ako ng pera, gagamitin ko ang aking credit card para sa iba pang mga bagay na kailangan namin. Mahirap. Hindi ako makakaipon ng sapat na pera.” 

Ang pakikibaka ni Otrencia, at ang dami ng kawalan ng pagkain sa lugar sa pangkalahatan, ay naglalarawan ng isang malungkot na katotohanan. Para sa maraming residente, gaano man sila kahirap o gaano karaming trabaho ang hawak nila, hindi sapat ang kanilang mga kita sa Silicon Valley. Sinabi sa amin ni Dennis, “Nagtatrabaho ako nang pitong araw sa isang linggo, at ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit hindi iyon sapat. Nagtatrabaho ako minsan ng 10-14 na oras sa isang araw, ngunit hindi pa rin ito sapat.” 

Ang Pamantayan sa Kakayahan sa Sarili tumutukoy sa halaga ng kita na kinakailangan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan (kabilang ang upa, mga kagamitan, pangangalaga sa bata, pagkain, transportasyon, pangangalagang pangkalusugan at mga buwis) nang walang pampublikong subsidyo o pribado/impormal na tulong. Para sa isang nasa hustong gulang ang kailangan na kita ay $57,034 sa Santa Clara County at $68,454 sa San Mateo County. Ang isang apat na tao na sambahayan na gumagawa ng mas mababa sa $137,100 sa Santa Clara County o mas mababa sa $149,100 sa San Mateo County ay itinuturing na mababang kita ng pederal na pamahalaan kapag tinutukoy ang pagiging karapat-dapat sa tulong sa pabahay. 

"Hindi sapat ang kinikita ng mga tao para magbayad ng upa, magbayad ng kuryente, tubig, magbayad para sa serbisyo sa telepono, tiket sa bus, lahat ng iyon," sabi ni Joaquin, isang boluntaryo at kliyente ng Second Harvest.  

Napakamahal ng lugar na tirahan, maging ang mga residenteng ganap na nagtatrabaho ay madalas na nangangailangan ng tulong sa pagkain. Ang isang breakdown ng mga karaniwang gastos at tulong ay nagpapakita kung bakit: 

Ang average na upa para sa isang 1-bedroom apartment ay halos $3,000 sa Silicon Valley ($2,861 in Santa Clara County at $2,950 sa San Mateo County), at kalahati ng mga nangungupahan sa Silicon Valley ay nabibigatan sa upa, gumagastos ng higit sa 30% ng kanilang kabuuang kita sa pabahay.  

Hindi sapat ang tulong ng publiko 

Bagama't tumutulong ang Second Harvest na ikonekta ang mga tao sa mga programa ng pampublikong tulong, ang katotohanan ay maraming residente ng Silicon Valley ang hindi kwalipikado. Iyon ay dahil ang mga kita dito ay mas mataas kaysa sa pambansang average (sa kabila ng pagiging masyadong mababa upang matugunan ang mga pangangailangan sa lokal), at ang pagiging karapat-dapat sa programa ay batay sa mga limitasyon ng pederal na kahirapan na hindi isinasaalang-alang ang ating lokal na halaga ng pamumuhay. Tinatantya na kasing dami ng 1 sa 5 pamilya ng Silicon Valley ang nasa panganib para sa kawalan ng seguridad sa pagkain ngunit lampas sa mga limitasyon sa pagiging kwalipikado sa kita para sa mga programa sa pampublikong tulong. 

Kadalasan ang mga halaga na natatanggap ng mga tao ay hindi sapat. An said, “Nakakakuha din ako ng CalFresh, pero $25 lang sa isang buwan. Hindi naman masyado pero ito lang ang nakukuha ko.”  

Ang mga nakatatanda na umaasa sa mga benepisyo ng Social Security ay nahaharap sa isang katulad na hamon – ang mga benepisyo ay hindi sumasakop sa halaga ng pamumuhay dito. Marami pa rin ang hindi nakakatugon sa kabila ng maraming taon na sa workforce. Ang average na buwanang benepisyo ng Social Security ay $1,705 para sa mga retiradong manggagawa – isang taunang kita na $20,460 – na halos hindi sapat upang mabuhay sa Silicon Valley. Sinabi ni Senior Tan Thanh na “Ang aking pera sa pagreretiro ay sapat na upang masakop lamang ang aking sarili at hindi kailangang gumastos ng pera sa pagkain bawat linggo. Hindi ako lumalabas o gumagastos sa iba."  

Ang pag-uuna ay parang imposible 

Kapag ang mga badyet ng sambahayan ay pinangungunahan ng upa at iba pang gastusin, halos imposibleng makatipid ng pera at mauna. Nalaman ng isang survey noong Enero 2024 ng mga kliyente ng Second Harvest na halos 60% ng mga respondent ang may mas mababa sa $100 sa ipon 

Dalawang beses tumaas ang upa ni Lucia nitong nakaraang taon lamang, at naputol ang overtime ng kanyang asawa. Sabi niya, “Hindi kami makakatipid. Parang araw-araw sa amin. Wala kaming pera na ipon. Ang aking asawa ay hindi gaanong nagtatrabaho tulad ng dati kaya walang pera na ipon. Dati, marami siyang trabaho at nag-o-overtime, pero hindi na.” 

Mataas na presyo ang nagdudulot sa kanila 

Mas matindi rin ang nararamdaman ng mga pamilyang may mababang kita ang epekto ng inflation, dahil ang mga gastos sa pagkain at gas ay kumukuha ng mas malaking porsyento ng kanilang mga badyet. Sa pagtatapos ng 2022, ang halaga ng pagkain sa bahay ay 28% na mas mataas kaysa sa pre-pandemic (2019). Ang mga pagtaas ng presyo ay hindi lamang isang abala; pinipilit nila ang mga pamilya at indibidwal na gumawa ng mas mahirap na mga desisyon tungkol sa kung ano ang maaari nilang isakripisyo upang matugunan ang mga pangangailangan. Kadalasan ito ay nangangahulugan ng pagbili ng mas kaunting mga pamilihan, pagdidilig ng pagkain upang ito ay mas malayo o kumain ng limitadong diyeta. Sinabi sa amin ni Hansaint, "Lagi kong sinusubukang mag-isip ng paraan upang magluto para sa aking buong bahay. Kadalasan, ito ay magiging sopas. Minsan, dinadagdagan ko ang nilalaman ng tubig para parang mas marami pa.” 

Tereza, a Second Harvest client, holding her granddaughter at a location distribution site.

Dahil kakaunti o walang matitipid na maibabalik, ang mga sambahayan ay nahaharap sa mahihirap na pagpipilian buwan-buwan. Nalaman ng isang survey noong Enero 2024 na higit sa 60% ng mga respondent sa survey ang nag-aalala na mabayaran ang kanilang renta o sangla sa susunod na buwan. "Minsan may sapat kaming pambayad sa mga bayarin," sabi ni Tereza. "Kadalasan, hindi namin ginagawa." 

Itinatago ng kaunlaran ang mga hamon 

Itinatago ng kaunlaran sa ating komunidad ang katotohanang napakaraming tao ang nahihirapan at nangangailangan ng mga programang pangkaligtasan. Mayroong napakalaking kayamanan sa Silicon Valley, ngunit hindi ito ibinabahagi ng lahat. Napag-alaman ng mahahalagang manggagawa tulad ng mga klerk ng grocery, driver ng bus, katulong sa pagtuturo at mga service worker na hindi saklaw ng kanilang mga suweldo ang renta, gas, pangangalaga sa bata at mga grocery. 

"Kahit sino ay maaaring mangailangan ng pagkain, kahit sino ay maaaring mangailangan ng tulong," sabi ni Malia, isang mag-aaral sa kolehiyo at Second Harvest volunteer. "Kahit ang mga taong hindi mo inaasahan."