Update noong Setyembre 2021: Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay hindi tumatanggap ng walk-in, mga donasyon ng pagkain sa komunidad. Pinapayagan kami ng patakarang ito na magpatuloy sa pagpapatakbo sa pinakamataas na antas ng kahusayan na posible upang makasabay sa pangangailangan, na doble pa rin kung ano ang pre-pandemik na ito. Magbibigay kami ng mga pag-update kung magbago ang patakarang ito. Kung bumili ka na ng mga item na hindi nabubulok na pagkain upang makapag-donate, mangyaring makipag-ugnay sa aming hotline ng donor sa 1-866-234-3663, o email donor.relations@shfb.org. Idirekta ka namin sa isang kasosyo sa pamayanan na maaaring makatanggap ng iyong donasyon sa pagkain.

Mga paraan upang magbigay ng pagkain

Mga donasyon sa pagluwas ng grocery

Tumawag 408-266-8866, ext. 102 o email fooddonor@shfb.org.

Nakikipag-ugnay kami sa mga naka-iskedyul na pickup ng donasyon sa mga lokal na grocery na tingian upang ang pagkain na malapit sa petsa ng pag-expire nito ay maaaring magamit upang pakainin ang aming mga gutom na kapitbahay sa halip na mag-aaksaya.

Pagsagip ng grocery

Malaki ang mga donasyong pagkain

Tumawag 408-266-8866, ext. 102 o email fooddonor@shfb.org.

Ang mga lokal na kumpanya ay maaaring makatipid ng pera at mabawasan ang basura habang tumutulong sa pamayanan. Tumatanggap kami ng milyun-milyong libra ng pagkain mula sa mga lokal na negosyo, na makakatulong sa amin na pakainin ang mga bata, pamilya at mga nakatatanda sa bawat buwan.

Malaking sukat na pagkain

Punan ang virtual na bariles

Hindi kami tumatanggap ng mga donasyon sa paglalakad, mga pagkain sa komunidad. Maaari mo pa ring makatulong na punan ito virtual bariles! Sinusuportahan ng iyong dolyar ang mga lokal na pamilya, mag-aaral, nakatatanda at mahahalagang manggagawa na nangangailangan ng aming tulong ngayon higit pa sa dati; ang isang donasyong $1 ay tumutulong sa Ikalawang Pag-aani na magbigay ng sapat na pagkain para sa dalawang pagkain.

Punan ang bariles