Mga paraan upang magbigay ng pagkain

Mga donasyon sa pagluwas ng grocery

Tumawag 408-266-8866, ext. 102 o email fooddonor@shfb.org.

Nakikipag-ugnayan kami sa mga nakaiskedyul na pagkuha ng donasyon sa mga lokal na retailer ng grocery upang ang mga pagkain na malapit sa petsa ng pag-expire nito ay maipamahagi sa mga sambahayan na walang katiyakan sa pagkain sa halip na maubusan.

Pagsagip ng grocery

Malaki ang mga donasyong pagkain

Tumawag 408-266-8866, ext. 102 o email fooddonor@shfb.org.

Ang mga lokal na kumpanya ay maaaring makatipid ng pera at mabawasan ang basura habang tumutulong sa pamayanan. Tumatanggap kami ng milyun-milyong libra ng pagkain mula sa mga lokal na negosyo, na makakatulong sa amin na pakainin ang mga bata, pamilya at mga nakatatanda sa bawat buwan.

Malaking sukat na pagkain

Virtual bariles

Tumulong sa pamamagitan ng pagpuno sa virtual barrel ng kinakailangang protina, pagawaan ng gatas at higit pa.

Punan ang virtual na bariles