Mag-donate ng Pagkain

Bawat taon, ang mga taga-California ay nagpapadala ng halos anim na milyong tonelada ng basura ng pagkain sa landfill, habang 1 sa 4 na tao sa Silicon Valley ay nasa panganib ng kawalan ng seguridad sa pagkain. Ang pag-donate ng pagkain ay nagre-redirect ng nakakain na pagkain na kung hindi man ay masasayang sa libu-libong lokal na pamilya sa ating mga kapitbahayan na walang sapat na makakain.

Bilang karagdagan sa pagtugon sa mga kinakailangan ng SB 1383*, ang pakikipagsosyo sa Second Harvest of Silicon Valley ay nag-aalok ng hanay ng mga benepisyo.

Ang Senate Bill 1383, ay isang batas ng estado na idinisenyo upang bawasan ang pagtatapon ng mga organikong basura sa mga landfill, kabilang ang pagkain, upang mabawasan ang mga greenhouse gas emissions at labanan ang mapaminsalang polusyon.

Inilalagay ng SB 1383 ang mga generator ng pagkain sa dalawang tier:

Tier 1
• Bultuhang nagbebenta ng pagkain
• Distributor ng pagkain
• Tagabigay ng serbisyo ng pagkain
• Grocery store o supermarket

Tier 2
• Hotel na may on-site na pasilidad ng pagkain
• Pasilidad ng restawran
• Health provider na may on-site na pasilidad ng pagkain
• cafeteria ng ahensya ng estado
• Ahensya na may on-site na pasilidad ng pagkain
• Malaking lugar o kaganapan

Mga tanong tungkol sa pagsunod sa SB 1383? Makipag-ugnayan sa aming koponan ngayon.

Makipag-ugnayan sa amin
Tawagan ang aming Food Sourcing team sa 408-266-8866, ext. 102
Padalhan kami ng email sa fooddonor@shfb.org

Steve dropping off rescued groceries

Mga donasyon sa pagluwas ng grocery

Nakikipag-ugnayan kami sa mga nakaiskedyul na pagkuha o paghahatid ng donasyon sa mga lokal na retailer ng grocery upang ang mga pagkain na malapit sa petsa ng pag-expire nito ay maipamahagi sa mga sambahayan na walang katiyakan sa pagkain sa halip na maubusan.

Paano iligtas ang mga pamilihan
Truck palette being loaded

Malaki ang mga donasyong pagkain

May papag ng pagkain o higit pa na maibibigay? Ang mga lokal na kumpanya ay maaaring makatipid ng pera at mabawasan ang basura habang tumutulong sa komunidad. Nakatanggap kami ng milyun-milyong libra ng pagkain mula sa mga lokal na negosyo, na tumutulong sa amin na pakainin ang mga bata, pamilya at nakatatanda bawat buwan.

Gumawa ng malakihang donasyon
Woman picking oranges in orchard

Balik-bahay na gawa

Tumatanggap kami ng nakabalot o naka-box na mga produkto sa likod-bahay sa aming Cypress, Bing at Curtner Warehouses Lunes hanggang Biyernes mula 9:30 am hanggang 4:30 pm. Pakitiyak na ang ani ay walang dahon o tangkay, walang mga peste, at nasa mabuting kondisyon na walang ibon o iba pang pinsala.

Kung mayroon kang higit sa ilang bag, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Food Sourcing team para tumulong. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-aani ng iyong ani sa likod-bahay mangyaring makipag-ugnayan sa Village Harvest sa 888-378-4841.

Team member preparing food trays

Inihanda na pagkain

Bagama't hindi kami nakakatanggap ng mga inihanda o naka-catered na pagkain, maaari ka naming ikonekta sa isa sa aming mga lokal na ahensya ng kasosyo o idirekta ka sa platform ng MealConnect.

Team accepting walk-in food donation

Mga walk-in na donasyon

Bagama't wala na kaming collection barrels na available sa komunidad, tumatanggap ang Second Harvest ng mga donasyon ng hindi pa expired, hindi nabubulok na pagkain sa aming Cypress, Bing at Curtner warehouse Lunes hanggang Biyernes mula 9:30 am hanggang 4:30 pm

Lahat ng walk-in na donasyon ay dapat dumaan sa front office. Para sa anumang maramihang donasyon ng pagkain, mangyaring makipag-ugnayan sa Food Sourcing team upang i-coordinate ang paghahatid.

• Latang tuna, manok o salmon
• Mga de-latang prutas sa juice o tubig
• Mga de-latang gulay, mababa o walang sodium
• Mga de-latang mababang sodium na pagkain (sopas, nilagang sili)
• Mga de-latang pagkain na may mga pop-top lids
• Olive o canola oil
• Mga pampalasa (cinnamon, chili powder, cumin, mga timpla ng pampalasa na walang asin)
• Mga butil na butil na may mababang asukal
• Mga masustansyang meryenda (granola bar, nuts, pinatuyong prutas)
• Bigas at tuyong sitaw
• Peanut butter

Mga Katanungan?
Tawagan ang aming Food Sourcing team sa 408-266-8866, ext. 102
Padalhan kami ng email sa fooddonor@shfb.org

Mga FAQ

The best way to support our work is to make a monetary donation, start a virtual food drive or volunteer. However, we know some people prefer the option to make a tangible donation of food items to Second Harvest, and we deeply appreciate your generosity. We accept walk-in food donations only. If you have unopened, unexpired nonperishable items to donate, we will accept them at three of our warehouses (Bing Center in San Carlos, Cypress Center in North San Jose and Curtner Center in South San Jose) on weekdays from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. Please no glass containers.

We are happy to assist you in launching a virtual drive ng pagkain or connect you to volunteer opportunities.

We accept walk-in donations of unopened, unexpired nonperishable items. Please, no glass containers or prepared food. We do not accept donations of produce.

Our most-needed food items are:
– Canned tuna, chicken or salmon
– Peanut butter
– Meals in a can (soup, stew chili)
– Low-sodium canned vegetables
– Canned fruit in its own juice or water
– Olive or canola oil
– Spices (cinnamon, chili powder, cumin, salt-free spice blends)
– Canned foods with pop top lids
– Low-sugar whole grain cereals
– Healthy snacks (granola bars, nuts, dried fruit)
– Rice and dry beans

We also accept donations of other items that can benefit our clients, including:
– Toiletries (all new and sealed), including:
– Toothpaste
– Toothbrushes in original package
– Soap and shampoo
– Feminine hygiene products
– Baby formula (cannot be expired and ideally with a minimum of 3 months of use remaining)
– Diapers
– Paper towels
– Toilet paper
– Reusable tote bags
– Laundry detergent

If you have additional questions about food donations, please contact our Food Sourcing team at 408-266-8866, ext. 102.

We have ended our community food drive program. After a thorough analysis, we concluded the cost and labor required to sustain the program was too expensive for the food bank to manage. The majority of the food we source is donated by growers, retailers and manufacturers, and the rest we are able to acquire through bulk purchasing at prices far below retail. By sourcing large quantities of food at a time, we can control the variety and quality of items we get, process them more quickly and efficiently, and ensure our clients get a consistent mix of nutritious food.

The best way to support our work is to make a monetary donation, start a virtual drive ng pagkain o boluntaryo. We are happy to assist you in launching a virtual food drive or connect you to volunteer opportunities.

We have ended our food drive program and are no longer collecting food in the community. After a thorough analysis, we concluded the cost and labor required to sustain the program is more expensive for the food bank to manage than acquiring the food ourselves.

We accept walk-in food donations of unopened, unexpired nonperishable items at three of our warehouses (Bing Center in San Carlos, Cypress Center in North San Jose and Curtner Center in South San Jose) on weekdays from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. Please no glass containers.

If you have additional questions about food donations, please contact our Food Sourcing team at 408-266-8866, ext. 102.