Kami ay magkasama

Ang Silicon Valley ay may diwa ng negosyante at talino sa kaalaman upang wakasan ang gutom. Wala sa aming gawain ang magiging posible nang walang kabutihan ng mga korporasyon, pundasyon at indibidwal sa ating komunidad.

Nagpapasalamat kami sa aming mga tagabuo ng pamayanan sa korporasyon
Nagpapasalamat kami sa aming mga pangunahing tagasuporta
Pinasasalamatan namin ang aming mga nagbibigay ng emergency relief na COVID-19
Nagpapasalamat kami sa aming mga visionaries

Salamat sa aming mga tagabuo ng pamayanan sa korporasyon

2022 Corporate Community Builder logos