Lahat ay nararapat na Mag-access sa Malusog na Pagkain

Ang isang bilang ng mga bata, pamilya at nakatatanda ay umaasa sa Ikalawang Pag-aani para sa pagkain bawat buwan, at ang bilang ay lumalaki. Mahirap isipin ang sakit ng hindi mo kayang pakainin ang iyong pamilya, o ang pag-aaral sa isang walang laman na tiyan. Ngunit ang katotohanan ay higit sa 1 sa 4 na tao ay nasa panganib ng gutom sa Silicon Valley.

Ang pagpapalakas ng ekonomiya ay nagpadala ng halaga ng pagtaas ng pabahay, na nag-iiwan sa maraming pamilya at nakatatanda na may kaunting natira para sa pagkain. Ito ang tinatawag nating Silicon Valley gutom na kabalintunaan - habang lumalaki ang ekonomiya, gayon din ang bilang ng mga taong nangangailangan ng pagkain. Kahit na ang mga pinagkakatiwalaan natin upang gawin ang aming pamayanan ay hindi makakayang magbayad para sa pabahay at maglagay ng masustansyang pagkain sa mesa - mga kusinero, kaswater, manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan at mga guro.

1 sa 10 katao sa Silicon Valley ay tumatanggap ng tulong mula sa Second Harvest.

Hindi iyon napakahusay para sa aming komunidad dahil ang masustansiyang pagkain ay ang pundasyon para sa isang malusog, produktibong buhay. Kung wala ito, hindi natin lubos na makikisali sa ating buhay.

Ang mabuting balita ay ang Second Harvest ay naghanda upang malutas ang problema sa kagutuman sa Silicon Valley. Pinahuhusay namin ang aming mga operasyon habang ang paggalugad ng bago at makabagong mga paraan upang ikonekta ang mas maraming tao sa pagkain. Pinaparami namin ang bilang ng mga pantry ng paaralan at mga site ng pamamahagi, at paglikha ng mga bagong pakikipagtulungan, upang ma-access ng mga tao ang libreng malusog na pagkain sa kanilang mga kapitbahayan. Naniniwala kami na ang lahat ay dapat makakuha ng masustansiyang pagkain na kailangan nila upang umunlad.

Gumawa ng aksyon

Maaari kang lumikha ng totoong pagbabago para sa mga pamilya na nangangailangan ng kaunting tulong sa paglalagay ng pagkain sa mesa. Alamin kung paano.

Magbigay ng Tulong