Karapat-dapat ang lahat na mag-access sa malusog na pagkain

Bago pa man ang COVID-19, ang Second Harvest ay tumutugon sa isang antas ng kawalan ng seguridad sa pagkain sa Silicon Valley na nagsasaad na mayroon nang krisis, na nagbibigay ng mga groseriya sa isang record na bilang ng mga kliyente buwan buwan. Ang krisis pang-ekonomiya na nilikha ng pandemik ay nagtulak sa maraming pamilya na mas malalim sa kahirapan at naging sanhi ng iba na humingi ng tulong sa pagkain sa kauna-unahang pagkakataon. Nagbibigay kami ngayon ng pagkain sa 500,000 mga kliyente sa average bawat buwan, dalawang beses na mas maraming tao kaysa sa naghahatid kami ng pre-pandemik.

Dahil ang aming mga lalawigan ay iniutos na sumilong sa lugar, ang Pangalawang Harvest ay nasa harap ng araw-araw araw-araw na tinitiyak na ang sinumang nangangailangan ng masustansyang pagkain ay makakakuha nito. Tulad ng nakita namin na ang pangangailangan para sa tulong sa pagkain ay sumabog, kinailangan din naming mabilis na maingat na pagsusuri

Ang patuloy na suporta ng aming komunidad ay kritikal sapagkat ang mga implikasyon sa pananalapi ng krisis na ito ay malayo pa sa pagtatapos, at hindi namin inaasahan ang bilang ng mga pamilya na nangangailangan ng aming tulong upang bumalik sa antas ng pre-COVID anumang oras sa lalong madaling panahon.

Gumawa ng aksyon

Maaari kang lumikha ng totoong pagbabago para sa mga pamilya na nangangailangan ng kaunting tulong sa paglalagay ng pagkain sa mesa. Alamin kung paano.

Magbigay ng Tulong