Karapat-dapat ang lahat na mag-access sa malusog na pagkain

Bago pa man ang COVID-19, ang Second Harvest ay tumutugon sa isang antas ng kawalan ng seguridad sa pagkain sa Silicon Valley na nagsasaad na mayroon nang krisis, na nagbibigay ng mga groseriya sa isang record na bilang ng mga kliyente buwan buwan. Ang krisis pang-ekonomiya na nilikha ng pandemik ay nagtulak sa maraming pamilya na mas malalim sa kahirapan at naging sanhi ng iba na humingi ng tulong sa pagkain sa kauna-unahang pagkakataon. Naghahain kami ngayon ng 450,000 katao bawat buwan, isang pagtaas na 80% kaysa sa mga antas ng pre-pandemik.

Dahil ang aming mga lalawigan ay iniutos na sumilong sa lugar, ang Pangalawang Harvest ay nasa harap ng araw-araw araw-araw na tinitiyak na ang sinumang nangangailangan ng masustansyang pagkain ay makakakuha nito. Tulad ng nakita namin na ang pangangailangan para sa tulong sa pagkain ay sumabog, kinailangan din naming mabilis na maingat na pagsusuri

Ang patuloy na suporta ng aming komunidad ay kritikal sapagkat inaasahan namin ang mataas at makabuluhang pangangailangan para sa tulong sa pagkain upang manatiling matatag sa mga darating na taon.

Gumawa ng aksyon

Maaari kang lumikha ng totoong pagbabago para sa mga pamilya na nangangailangan ng kaunting tulong sa paglalagay ng pagkain sa mesa. Alamin kung paano.

Magbigay ng Tulong