Magbigay ng pag-asa habang ang ating pamayanan ay nasa krisis

Gumawa ng regalo

Misyon:

Humantong sa aming pamayanan upang matiyak na ang sinumang nangangailangan ng isang malusog na pagkain ay maaaring makakuha ng isa.

Boluntaryo

Ngayon higit sa dati, kailangan namin ng iyong tulong

Mag-sign up

Mag-apply para sa CalFresh

Dahil sa COVID-19, mas madaling mag-sign up

Alamin ang higit pa

#GiveWhatMatters

Sa oras ng matagal na kawalang-katiyakan, patuloy kaming nagbibigay ng isang bagay na maaaring mapagkatiwalaan ng aming mga kapitbahay: regular na pag-access sa masustansyang pagkain.

Paano mo kami matutulungan

500,000 katao

sa average na makatanggap ng pagkain mula sa Second Harvest buwan buwan - doble ang bilang na inihatid namin bago ang pandemya.

Kumuha ng libreng pagkain

Nagbibigay kami ng pagkain sa mga tao sa kanilang mga kapitbahayan, kung saan sila nakatira, natututo, gumana at naglalaro.

Kumuha ng pagkain

ELIZABETH, SAN Jose

"Nang magsimula akong pumunta at nakita ko ang pagkain, totoo ito: gulay, gatas, itlog, cereal. Napakinabangan lamang nito sa akin, dahil ang pagkuha ng mga pagkaing iyon nang libre ay makakatulong sa akin na magbayad ng mga naantalang singil. "

Magbasa pa ng mga kwento

Manatili sa loop

Mag-subscribe sa aming mga email para sa mga update sa aming tugon sa COVID-19 at higit pa