Agenda ng Patakaran 2022

Nag-host ang Second Harvest ng legislative gathering kasama ang mga speaker at panel para talakayin ang aming mga pangunahing isyu. Panoorin para matuto pa tungkol sa aming mga prinsipyong patakaran. Tingnan ang agenda ng video at mga marka ng oras (matatagpuan din sa paglalarawan ng video). 

Mga Prinsipyo sa Patakaran

Ang pag-access sa malusog na pagkain ay isang karapatang pantao.
Ang pagkain ay saligan sa kalusugan at katatagan ng ekonomiya.

Ang lahat ng mga bata ay dapat makatanggap ng libreng pagkain sa paaralan.
Ang mga libreng pagkain sa paaralan at sa mga setting ng pangangalaga ng bata ay lumilikha ng katarungan at komunidad sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat bata ay may nutrisyon na kailangan nila upang matuto at umunlad. Ang napapanatiling pagpopondo ng pamahalaan ay dapat magbigay-daan sa mga paaralan at tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na maghatid ng mga masusustansyang pagkain.

Dapat suriin ang mga patakaran para sa kanilang epekto sa pagkakaiba-iba, katarungan at pagsasama.
Naka-embed ang systemic racism sa maraming matagal nang patakaran at programa. Kami ay nakatuon sa pagsusuri ng mga sistema, patakaran at kasanayan upang matiyak na sinusuportahan ng mga ito ang pagkakaiba-iba ng lahi at etniko at nagbibigay ng pantay at pagkakasama para sa mga tao mula sa lahat ng iba't ibang pinagmulan at karanasan sa buhay.

Ang boses ng komunidad ay mahalaga.
Ang mga komunidad na aming pinaglilingkuran ay nangangailangan ng access sa proseso ng elektoral upang matiyak na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Susuportahan ng Second Harvest ang mga pagsisikap na walang partido sa lokal, estado at pederal na antas upang mapataas ang access sa pagboto at hikayatin ang pagpaparehistro ng botante.

Mga Pagkain sa Paaralan at Tag-init

Tinitiyak ng mga pagkain sa paaralan na ang lahat ng mga bata ay napapakain upang sila ay handa na matuto at umunlad. Ang mga unibersal na pagkain sa paaralan ay isang mahalagang kasangkapan upang bumuo ng komunidad. Maaaring gawin ang trabaho sa mga antas ng county, estado at pederal upang magkaloob ng sapat na pagpopondo at suporta sa mga departamento ng nutrisyon ng paaralan at pagbutihin ang access ng bawat bata sa masustansyang pagkain sa paaralan.

  • Pangkalahatang Pagkain sa Paaralan: Sa antas ng pederal, ang Child Nutrition Reauthorization ay nagbibigay ng pagkakataon na pondohan ang mga unibersal na pagkain sa paaralan sa buong bansa para sa pangmatagalan. Ang mga waiver na ibinigay sa panahon ng pandemya ay nagbigay-daan sa lahat ng bata na maka-access ng mga pagkain sa paaralan at ipinakita ang kahalagahan ng nutrisyong ito. Hangga't ang mga unibersal na pagkain sa paaralan ay ang pamantayan, dapat bigyan ng Kongreso ang US Department of Agriculture ng patuloy na awtoridad na mag-isyu at palawigin ang mahahalagang pagwawaksi sa nutrisyon ng bata sa buong bansa noong nakaraang Hunyo 30, 2022.
  • Suporta ng Estado ng California sa Pangkalahatang Pagkain sa Paaralan: Sa 2021–22 legislative session, ang aming kolektibong adbokasiya ay nagresulta sa malaking pamumuhunan ng estado sa mga pagkain sa unibersal na paaralan, na nag-aalok sa bawat mag-aaral ng libreng almusal at tanghalian simula sa 2022–23 school year. Batay sa feedback mula sa aming mga kasosyo sa paaralan, kami ay magsusulong para sa karagdagang pagpopondo, imprastraktura at administratibong kakayahang umangkop.
  • Suporta ng County sa Pangkalahatang Pagkain sa Paaralan: Nakikipagtulungan ang Second Harvest sa ating mga kasosyo sa county upang tulungan ang mga lokal na paaralan na ma-access ang mga gawad para sa kusina at imprastraktura sa pamamahagi ng pagkain.
  • Suporta sa Pagkain sa Tag-init at Pagkatapos ng Paaralan: Kapag sarado ang mga paaralan, kailangan pa rin ng mga mag-aaral ng access sa nutrisyon. Sinusuportahan ng mga pederal na programa ang mga pagkain sa tag-init, ngunit maaari lamang silang mag-alok sa mga partikular na lugar sa mga partikular na oras. Bilang karagdagan, walang opsyon para sa iba pang nakaplanong pagsasara ng paaralan, tulad ng winter break. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, pinahintulutan ng Kongreso ang Pandemic Electronic Benefits Transfer (P-EBT), na nagbigay ng pera sa mga debit card sa mga pamilya na ang mga anak ay nawawalan ng pagkain sa paaralan. Isusulong namin ang mga suportang ito sa nutrisyon para sa aming komunidad.

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) / Kilala bilang CalFresh sa California:

Ang SNAP ay isang sistematikong sagot sa kawalan ng seguridad sa pagkain. Para sa bawat pagkain na ibinibigay ng mga bangko ng pagkain, siyam ay ibinibigay sa pamamagitan ng SNAP. Ang SNAP ay kailangang palakasin at gawing mas naa-access sa parehong antas ng estado at pederal. Inaasahan ang 2023, magsisimula ang adbokasiya para sa isang matatag na farm bill sa mga talakayan simula sa unang bahagi ng 2022.

Dagdagan ang mga Benepisyo

Ang USDA ay gumawa ng makasaysayang pamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapataas ng mga benepisyo ng Thrifty Food Plan, ngunit ang paglipat sa isang Low-Cost Food Plan ay makikinabang ng higit pang mga pamilya sa pag-secure ng sapat na masustansyang pagkain.

Pagsasama

Ang SNAP ay dapat na available sa lahat
  • Ang mga estado ay hindi dapat pahintulutan na ibukod ang mga kalahok, tulad ng mga bumalik mula sa pagkakakulong.
  • Ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay dapat magkaroon ng patuloy na kakayahang umangkop upang magpatala at makakuha ng mga benepisyo, anuman ang kanilang katayuan sa trabaho.

Access

Atasan ang mga estado na mag-alok ng mga opsyon para ma-access ang mga benepisyo online, nang personal at sa pamamagitan ng telepono. Gusto rin naming makakita ng mga pinahusay na opsyon para sa online na pag-order at paghahatid at para sa mga pagkain sa restaurant para sa mga may kapansanan o matatanda.

Suporta ng Mga Bangko sa Pagkain

Ang malusog na pagkain at suportang pinansyal mula sa antas ng pederal at estado ay mahalaga para sa mga bangko ng pagkain. Ang malalakas na network ng mga food bank ay umiiral sa buong US at ang suporta ay dapat dumaloy sa mga network na ito.

Pederal na Suporta

Ang Emergency Food Assistance Program (TEFAP) ay isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain at pagpopondo para sa mga bangko ng pagkain sa buong bansa. Ang pagpopondo sa 2021–22 ay lubhang bumaba mula noong nakaraang taon kahit na ang pangangailangan sa komunidad ay hindi. Dapat isama ng Kongreso ang $900 milyon para sa mahalaga at mahusay na programang ito sa FY2022 spending bill.

Suporta ng Estado

Ang suporta ng California sa mga bangko ng pagkain sa pamamagitan ng CalFood at Emergency Funding ay mahalaga upang mapanatiling malakas ang network. Dahil sa patuloy na pangangailangan at sa katotohanang nahuli ang pederal na suporta, dapat pondohan ng California sa rate na $120 milyon para sa 2022-23 at tiyaking mananatiling mataas ang batayang halaga ng pagpopondo sa mga darating na taon.

Sistema ng Pagkain at Agrikultura

Ang pandemya ng COVID-19 ay nagsiwalat ng mga kahinaan, na inilalantad ang maraming panganib na kinakaharap ng mga mahahalagang manggagawa na nagpapakain sa bansang ito at ang hina ng ating mga supply chain. Kasabay nito, ang pagbabago ng klima ay patuloy na lumaganap sa ating paligid, na pinipilit ang California na makipagbuno sa mga hindi pa naganap na wildfire, isang muling nabuhay na tagtuyot at higit pa. Dapat nating isulong ang pagbangon ng ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan sa nababanat at maaasahang mga sistema ng pagkain sa rehiyon, kabilang ang:

  • Pagprotekta sa mga manggagawa sa aming mga bukid, kusina at mga tindahan ng grocery.
  • Tugunan ang matagal nang hindi pagkakapantay-pantay sa ating sistema ng pagkain sa pamamagitan ng pagdidirekta ng mga makabuluhang mapagkukunan sa mga magsasaka, rantsero at komunidad ng mga kulay na dati nang hindi kasama sa maraming programa ng estado at pederal.

Pagsagip ng Pagkain

Ang Second Harvest ang nangunguna sa food rescue sa ating dalawang county. Ang mga pagkaing na-rescue mula sa mga food generator, wholesaler at grocery store ay nagbibigay ng sari-sari at nutrisyon sa aming mga kliyente habang binabawasan ang greenhouse gas emissions. Aktibo kami sa pagpapatupad ng SB 1383, na mangangailangan ng mga pangunahing tagalikha ng pagkain at mga distributor na mag-abuloy ng higit pa sa kanilang sobra at de-kalidad na pagkain. Ang mga county at ang estado ay kailangang patuloy na mamuhunan sa imprastraktura upang paganahin ang karagdagang pagsagip sa pagkain.

Mga ABC ng Adbokasiya

Matuto pa tungkol sa adbokasiya at kung paano i-maximize ang iyong mga pagsisikap.