Mga Kaganapan

Mga Kaganapan

Sa buong taon, nagho-host kami ng mga kaganapan para sa aming mga ahensya ng kasosyo, donor, tagagawa ng patakaran at iba pang mga tagasuporta ng komunidad.

Para sa mga katanungan tungkol sa isang tiyak na kaganapan, mangyaring mag-email mga kaganapan@shfb.org.

Kumperensya ng Pag-ani ng Kaalaman

Ang taunang pagpupulong na ito ay isang pagkakataon para sa aming mga ahensya ng kasosyo at mga pinuno ng site upang matuto, mag-network at magdiwang ng mga pinuno ng kagutom na manlalaban.

Gutom na Kumita ng Pagkagusto

Pinagsasama ng Gutom na Pagkilos Summit ang mga pinuno ng sibiko, tagabuo ng patakaran at tagataguyod ng kagutuman upang himukin ang pag-uusap at bigyan ng inspirasyon ang pakikipagtulungan upang wakasan ang lokal na kagutuman. Organisado sa pakikipagtulungan sa Santa Clara University, ang summit ay na-sponsor ng Santa Clara University's Food and Agribusiness Institute, bahagi ng Leavey School of Business, at ginanap sa Locatelli Center ng SCU.

Mga Pambatasang Panlipunan

Ang mga kinatawan mula sa lahat ng iba't ibang antas ng gobyerno - lokal, estado at pederal - ay inanyayahan sa aming mga pambuong restawran upang matuto nang higit pa tungkol sa Ikalawang Pag-aani, ang aming mga prayoridad sa pambatasan, at kung paano nila matutulungan kaming makamit ang aming pangitain ng isang komunidad na walang kagutuman.

Plano sa Pagbibigay ng Seminar

Nagho-host kami ng isang taunang session ng impormasyon para sa mga donor na interesado na kasama ang Second Harvest ng Silicon Valley sa kanilang pangmatagalan na plano sa pananalapi o estate.