Magsimula ng isang virtual drive ng pagkain

Bilang resulta ng pagsiklab ng COVID-19, hindi maaaring suportahan ng Second Harvest ang tradisyunal na mga food drive o tatanggapin ang mga donasyon ng pagkain sa komunidad sa ngayon. Mangyaring isaalang-alang ang pag-sign up para sa isang virtual food drive (aka fundraiser) upang matulungan ang Second Harvest na tumugon sa tumaas na pangangailangan sa buong mga distrito ng Santa Clara at San Mateo.

Magsimula ng isang virtual drive ng pagkain

Tingnan ang aming Mga FAQ para sa karagdagang impormasyon. Iba pang mga katanungan? Tumawag 866-234-3663 o email donorrelations@shfb.org.

Maghanap para sa isang virtual food drive

Mga mapagkukunan

Maghanap ng mabilis na mga katotohanan sa bangko ng pagkain at mga suplay upang suportahan ang iyong biyahe.

Toolkit ng Virtual Food Drive

Nagsisimula

Sundin ang aming listahan ng food drive at maghanap ng mga ideya ng malikhaing para sa pagsulong ng iyong drive.

Maging Malikhain