Ang pagbuo ng isang pamayanan na walang kagutuman

Pangalawang ani ay nakatuon sa paggawa ng anumang kinakailangan upang makabuo ng isang komunidad na walang kagutom. Nangangahulugan ito ng pamamahagi ng masustansiyang pagkain sa halos lahat ng kapitbahayan sa Silicon Valley, pag-agaw sa bawat magagamit na mapagkukunan ng pagkain, at pakikipagtulungan sa mga organisasyon at mga taong nagbabahagi ng aming paniniwala na ang kagutuman ay hindi katanggap-tanggap. Ang pagkaing nakapagpapalusog ay ang pundasyon para sa isang malusog, produktibong buhay.

Alamin kung paano kami nagtatrabaho upang matiyak na lahat tayo ay may masustansyang pagkain na kailangan natin upang ganap na makisali sa ating buhay.

Ang pagbuo ng isang pamayanan na walang kagutuman

Pangalawang ani ay nakatuon sa paggawa ng anumang kinakailangan upang makabuo ng isang komunidad na walang kagutom. Nangangahulugan ito ng pamamahagi ng masustansiyang pagkain sa halos lahat ng kapitbahayan sa Silicon Valley, pag-agaw sa bawat magagamit na mapagkukunan ng pagkain, at pakikipagtulungan sa mga organisasyon at mga taong nagbabahagi ng aming paniniwala na ang kagutuman ay hindi katanggap-tanggap. Ang pagkaing nakapagpapalusog ay ang pundasyon para sa isang malusog, produktibong buhay.

Alamin kung paano kami nagtatrabaho upang matiyak na lahat tayo ay may masustansyang pagkain na kailangan natin upang ganap na makisali sa ating buhay.

Walang dapat magutom

Sa Second Harvest, naniniwala kaming hindi katanggap-tanggap ang gutom. Namamahagi kami ng pagkain sa pamamagitan ng isang network ng higit sa 300 mga kasosyo sa higit sa 900 mga site sa buong mga distrito ng Santa Clara at San Mateo.

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano namin natutugunan ang pangangailangan

Walang dapat magutom

Sa Second Harvest, naniniwala kaming hindi katanggap-tanggap ang gutom. Namamahagi kami ng pagkain sa pamamagitan ng isang network ng higit sa 300 mga kasosyo sa higit sa 900 mga site sa buong mga distrito ng Santa Clara at San Mateo.

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano namin natutugunan ang pangangailangan

Ang ilan sa mga paraan na nagtatrabaho kami upang matiyak na ang bawat isa sa aming komunidad ay may masustansyang pagkain na kailangan nila:

Ang aming mga programa sa grocery ay nagbibigay ng libreng masustansyang mga pamilihan at sariwang ani sa aming mga kapit-bahay na hindi kayang bayaran ang malusog na pagkain. Ang mga boluntaryo ay namamahagi ng pagkain habang sumusunod sa mga social distancing na protokol.

Ang Pagkonekta sa Pagkain ay tumutulong sa mga tao na makahanap ng mga libreng groceries at iba pang mga mapagkukunan ng pagkain sa kanilang kapitbahayan. Nagbibigay ang mga kawani ng maraming wika sa mga referral sa mga lokal na programa sa pagkain at tulungan ang mga tao na mag-apply para sa CalFresh.

Dagdagan ang nalalaman

Ang aming programa ng mga ahensya ng kasosyo ay nagbibigay ng pagkain sa higit sa 300 mga ahensya na hindi pangkalakal sa Silicon Valley. Kabilang dito ang mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya, paaralan, senior center, mga pangkat ng pamayanan, mga sopas na kusina, mga rehabilitasyon center at tirahan.

Dagdagan ang nalalaman

Ang mga paaralan ay nagbibigay ng mga bata at tinedyer na may masustansyang mga almusal at tanghalian na lubos na mahalaga para sa kalusugan at kabutihan ng mga mag-aaral. Nakikipagtulungan kami sa mga lokal na distrito ng paaralan at mga samahan ng pamayanan upang ma-maximize ang pakikilahok sa mga programang ito.

Sa tag-araw, nawawalan ng access ang mga bata at kabataan sa mga pagkain sa paaralan. Pinamunuan namin ang mga lokal na pagsisikap na dagdagan ang bilang ng mga site ng pagkain sa tag-init at tiyaking alam ng mga pamilya ang tungkol sa mga ito.

Dagdagan ang nalalaman

Sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng serbisyong panlipunan ng Santa Clara at San Mateo, tinulungan namin ang mga aplikante na magpalista sa programa ng CalFresh. Nagbibigay ang programa ng isang EBT benefit card para magamit sa mga kalahok na grocery store at merkado ng mga magsasaka.

Dagdagan ang nalalaman

Nakikipagtulungan kami sa mga lokal, estado, at pambansang mga samahan upang magtaguyod para sa pagpapabuti ng batas at patakaran na nagpapalakas sa epekto ng mga programa sa tulong sa pagkain at lumikha ng sistematikong pagbabago upang matugunan ang mga pangunahing sanhi ng gutom.

Dagdagan ang nalalaman

Nagbibigay kami ng edukasyon sa nutrisyon sa pamamagitan ng mga demo sa pagluluto, mga kard ng resipe, mga klase sa nutrisyon at pagsasanay sa kaligtasan sa pagkain.

Dagdagan ang nalalaman

Nag-host kami ng iba't ibang mga kaganapan sa buong taon upang makisali, magpalakas at magdiwang ng aming mga tagasuporta sa komunidad.

Dagdagan ang nalalaman