Epekto

Ang pagbuo ng isang pamayanan na walang kagutuman

Pangalawang ani ay nakatuon sa paggawa ng anumang kinakailangan upang makabuo ng isang komunidad na walang kagutom. Nangangahulugan ito ng pamamahagi ng masustansiyang pagkain sa halos lahat ng kapitbahayan sa Silicon Valley, pag-agaw sa bawat magagamit na mapagkukunan ng pagkain, at pakikipagtulungan sa mga organisasyon at mga taong nagbabahagi ng aming paniniwala na ang kagutuman ay hindi katanggap-tanggap. Ang pagkaing nakapagpapalusog ay ang pundasyon para sa isang malusog, produktibong buhay.

Alamin kung paano kami nagtatrabaho upang matiyak na lahat tayo ay may masustansyang pagkain na kailangan natin upang ganap na makisali sa ating buhay.

Gutom sa Silicon Valley

Ang hina ng pamumuhay sa Silicon Valley.

Gutom sa Silicon Valley

Aming trabaho

Nagsusumikap kaming makamit ang aming pananaw ng isang komunidad na walang kagutuman sa pamamagitan ng aming mga programa at serbisyo.

Aming trabaho

Mga Kaganapan

Nag-host kami ng iba't ibang mga kaganapan sa buong taon upang makisali, magpalakas at magdiwang ng aming mga tagasuporta sa komunidad.

Mga Kaganapan