Noong 2020, nag-ambag ang mga boluntaryo ng 255,000 na oras ng serbisyo, ang katumbas ng halos 123 buong-panahong empleyado.

Volunteer sa amin

Kailangan namin ng mga taong katulad mo. Ang mga taong nakakaalam na habang lahat tayo ay nagmula sa magkakaibang mga background, lahat tayo ay isang komunidad. Magkasama nating masisiguro na ang bawat isa ay may masustansiyang pagkain na kailangan nila upang umunlad.

Mayroon kaming isang bilang ng mga pagkakataon para sa boluntaryo mga indibidwal at mga pangkat ng lima o higit pang mga tao.

Pag-update ng COVID-19: Dahil sa pandemya, limitado ang paglilipat ng pangkat. Mangyaring isaalang-alang pag-sign up bilang isang indibidwal.

Kung ikaw ay may sakit mangyaring kanselahin ang iyong paglilipat - ang sinumang boluntaryo na nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit ay hihilingin na umalis at bumalik kung maayos.

Kailangan mo ba ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng Hukuman? Bago magrehistro at simulan ang iyong serbisyo sa boluntaryo, dapat mong mag-apply para sa paunang pag-apruba.

Pagboluntaryo sa Santa Clara County? Mag-click dito upang malaman ang tungkol sa kinakailangan sa pagpapatunay ng bakuna.

Isa akong indibidwal

Kami ay isang pangkat

Saan kailangan ng mga boluntaryo?

Kailangan ka namin sa mga site na ito!

Maaari ka bang magboluntaryo nang regular?

Naging isang paulit-ulit na boluntaryo

Sigurado ka isang bumalik na boluntaryo?

Pumunta sa personal na pahina
Pumunta sa kalendaryo

May mga katanungan tungkol sa pagboluntaryo?

Basahin ang aming mga FAQ