Noong nakaraang taon, nag-ambag ang mga boluntaryo ng 208,000 na oras ng serbisyo na nagkakahalaga ng $4.96M, na katumbas ng 100 buong-panahong empleyado.

Kailangan mo ba ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng korte? Bago magrehistro at simulan ang iyong serbisyo sa boluntaryo, dapat mong mag-apply para sa paunang pag-apruba.

Volunteer to Build a Hunger-Free Community

Volunteers power our work. You can make an immediate difference in your community. Right now, an average of about 500,000 people a month rely on us for access to nutritious food, and we need your help. When we all come together, there is no limit to the impact we can make for people in our community who face hunger. We have several volunteer opportunities for mga indibidwal  and  mga pangkat of five or more people.

Isa akong indibidwal

Kami ay isang pangkat

Saan kailangan ng mga boluntaryo?

Kailangan ka namin sa mga site na ito!

Maaari ka bang magboluntaryo nang regular?

Naging isang paulit-ulit na boluntaryo

Sigurado ka isang bumalik na boluntaryo?

Pumunta sa personal na pahina
Pumunta sa kalendaryo

May mga katanungan tungkol sa pagboluntaryo?

Basahin ang aming mga FAQ

Boluntaryo sa Turkey Trot

Mag-sign up