Noong nakaraang taon, nag-ambag ang mga boluntaryo ng 208,000 na oras ng serbisyo na nagkakahalaga ng $4.96M, na katumbas ng 100 buong-panahong empleyado.

Volunteer sa amin

Kailangan namin ng mga taong katulad mo. Ang mga taong nakakaalam na habang lahat tayo ay nagmula sa magkakaibang mga background, lahat tayo ay isang komunidad. Magkasama nating masisiguro na ang bawat isa ay may masustansiyang pagkain na kailangan nila upang umunlad.

Mayroon kaming isang bilang ng mga pagkakataon para sa boluntaryo mga indibidwal at mga pangkat ng lima o higit pang mga tao.

Pag-update ng COVID-19: Ang mga boluntaryong nag-uuri ng pagkain sa aming bodega ay hindi kinakailangan ngunit lubos na inirerekomenda na ganap na mabakunahan. Ang mga maskara ay opsyonal at hinihikayat habang nasa lugar at nasa loob ng bahay. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang aming Mga FAQ ng Volunteer.

Kung ikaw ay may sakit mangyaring kanselahin ang iyong shift - sinumang boluntaryo na nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit ay hihilingin na umalis at bumalik kapag maayos na.

Kailangan mo ba ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng korte? Bago magrehistro at simulan ang iyong serbisyo sa boluntaryo, dapat mong mag-apply para sa paunang pag-apruba.

Isa akong indibidwal

Kami ay isang pangkat

Saan kailangan ng mga boluntaryo?

Kailangan ka namin sa mga site na ito!

Maaari ka bang magboluntaryo nang regular?

Naging isang paulit-ulit na boluntaryo

Sigurado ka isang bumalik na boluntaryo?

Pumunta sa personal na pahina
Pumunta sa kalendaryo

May mga katanungan tungkol sa pagboluntaryo?

Basahin ang aming mga FAQ