Noong nakaraang taon, nag-ambag ang mga boluntaryo ng 208,000 na oras ng serbisyo na nagkakahalaga ng $4.96M, na katumbas ng 100 buong-panahong empleyado.

Volunteer sa amin

Kailangan namin ng mga taong katulad mo. Ang mga taong nakakaalam na habang lahat tayo ay nagmula sa magkakaibang mga background, lahat tayo ay isang komunidad. Magkasama nating masisiguro na ang bawat isa ay may masustansiyang pagkain na kailangan nila upang umunlad.

Mayroon kaming isang bilang ng mga pagkakataon para sa boluntaryo mga indibidwal at mga pangkat ng lima o higit pang mga tao.

Pag-update ng COVID-19: Ang mga boluntaryong nagbubukod-bukod ng pagkain sa aming bodega ay kinakailangang ganap na mabakunahan sa ika-10 ng Disyembre. Ang isang boluntaryo ay itinuturing na ganap na nabakunahan kung nakatanggap sila ng isang dosis na bakuna sa Johnson & Johnson, ang pangalawang dosis ng Moderna/Pfizer o iba pang mga bakunang inaprubahan ng World Health Organization para sa COVID nang hindi bababa sa dalawang linggo bago ang petsa ng pagboboluntaryo. Ang pagbabakuna ay hindi kinakailangan upang magtrabaho sa isang panlabas na lugar ng pamamahagi o para sa mga boluntaryo sa paghahatid sa bahay. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang aming Mga FAQ ng Volunteer.

Kung ikaw ay may sakit mangyaring kanselahin ang iyong paglilipat - ang sinumang boluntaryo na nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit ay hihilingin na umalis at bumalik kung maayos.

Kailangan mo ba ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng korte? Bago magrehistro at simulan ang iyong serbisyo sa boluntaryo, dapat mong mag-apply para sa paunang pag-apruba.

Isa akong indibidwal

Kami ay isang pangkat

Saan kailangan ng mga boluntaryo?

Kailangan ka namin sa mga site na ito!

Maaari ka bang magboluntaryo nang regular?

Naging isang paulit-ulit na boluntaryo

Sigurado ka isang bumalik na boluntaryo?

Pumunta sa personal na pahina
Pumunta sa kalendaryo

May mga katanungan tungkol sa pagboluntaryo?

Basahin ang aming mga FAQ