Trabaho at Kultura

Makipagtulungan sa amin

Any one of us could need a little help at any given time. At Second Harvest of Silicon Valley, we’re looking for people who come from diverse backgrounds, but understand we’re all one community. Tulungan kaming ipagdiwang ang aming pagkakaiba-iba at sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain.

Ang karampatang sahod at mahusay na mga benepisyo, kabilang ang:

Kasalukuyang mga oportunidad sa pagtatrabaho