Trabaho at Kultura

Makipagtulungan sa amin

Kahit sino sa atin ay maaaring mangailangan ng kaunting tulong sa anumang oras. Sa Second Harvest of Silicon Valley, naghahanap kami ng mga tao na nagmula sa magkakaibang background, ngunit nauunawaan naming lahat kami ay isang komunidad. Tulungan kaming ipagdiwang ang aming pagkakaiba-iba at sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain.

Ang karampatang sahod at mahusay na mga benepisyo, kabilang ang:

Kasalukuyang mga oportunidad sa pagtatrabaho