Trabaho at Kultura

Makipagtulungan sa amin

Sa Second Harvest, naniniwala kami na lahat tayo ay nagbibigay at lahat tayo ay tumatanggap. Ang sinumang isa sa atin ay maaaring mangailangan ng kaunting tulong sa anumang oras. Naghahanap kami ng mga taong nagmula sa magkakaibang mga background, ngunit nauunawaan kaming lahat ng isang komunidad. Tulungan kaming ipagdiwang ang aming pagkakaiba-iba at sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain.

Ang karampatang sahod at mahusay na mga benepisyo, kabilang ang:

Kasalukuyang mga oportunidad sa pagtatrabaho