Mga FAQ ng Donasyon

Paano ako mag-donate sa pamamagitan ng koreo?

Ipadala ang iyong tseke na babayaran Pangalawang Pag-aani sa:

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley
ATTN: Kagawaran ng Donasyon
4001 North First Street
San Jose, CA 95134

Ano ang numero ng pagkakakilanlan ng buwis ng Second Harvest at paano ako makakakuha ng isang kopya ng iyong W-9?

Ang Pangalawang Harvest ng federal tax ID ng Silicon Valley, na kilala rin bilang isang numero ng pagkakakilanlan ng employer (EIN), ay 94-2614101. Kung kailangan mo ng isang kopya ng aming W-9, o anumang iba pang impormasyon sa pananalapi o pamamahala, mahahanap mo iyon dito.

Nagkamali ako habang gumagawa ng aking donasyon. Paano ko ito maaayos?

Mag-email sa amin sa donor.relations@shfb.org o tawagan 1-866-234-3663 - masaya kami upang ayusin ang problema.

Paano ako mag-donate sa Second Harvest sa pamamagitan ng aking pondo na pinapayuhan ng donor (DAF)?

Makipag-ugnay sa iyong pondo ng kawanggawa, sabihin sa kanila na nais mong magbigay ng donasyon sa Ikalawang Harvest ng Silicon Valley at ibigay sa kanila ang aming ID ng buwis: 94-2614101. Isama ang iyong pangalan at address sa iyong donasyon upang maaari kaming magpasalamat.

Paano ako mag-donate sa Second Harvest mula sa IRA?

Gamitin ang aming online na tool upang lumikha ng isang kwalipikadong kahilingan sa pamamahagi ng kawanggawa. Kapag kumpleto na, mag-sign at ipadala ang form sa iyong institusyong pampinansyal.

Paano ako makakapag-wire ng pondo sa Ikalawang Harvest ng Silicon Valley?

Kung nais mong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng wire transfer o EFT, makipag-ugnay sa amin sa donor.relations@shfb.org o 1-866-234-3663 at ibibigay ng aming koponan ang impormasyon upang makumpleto ang iyong kawad.

Anong impormasyon ang kailangan kong isama kapag nagpapadala ng aking donasyon?

Siguraduhing isama ang iyong pangalan at address upang maibigay namin sa iyo ang isang resibo sa buwis.

Kailangan ko ng isang tao na mag-sign isang kasunduan bago ako magpadala sa iyo ng isang donasyon o bigyan. Sino ang makakatulong?

Ipadala ang iyong kasunduan, kasama ang anumang mga tagubilin o mga katanungan, sa donor.relations@shfb.org o tawagan kami sa 1-866-234-3663.

Kung ako ay naging isang buwanang donor, kailan nasisingil ang aking credit card?

Kapag nag-sign up, ang mga buwanang donor ay maaaring pumili upang ibigay sa ika-5 o ika-20 ng bawat buwan. Ang iyong account ay awtomatikong sisingilin, simula sa susunod na agwat (ika-5 o ika-20 ng buwan) batay sa iyong pagpili.

Kailan tumatanggap ng isang pahayag sa regalo ang buwanang donor?

Ang mga buwanang donor ay tumatanggap ng isang taunang pahayag tuwing Pebrero, maliban kung hiniling. Kung gusto mo ang buwanang mga pahayag, makipag-ugnay sa aming koponan sa mga namamahagi sa donor donor.relations@shfb.org o 1-866-234-3663.

Paano ko mai-update ang aking buwanang regalo?

I-update ang iyong buwanang regalo dito. Ang impormasyong isinumite mo ay papalit sa iyong kasalukuyang buwanang regalo.

Paano ko kanselahin ang aking buwanang regalo?

Makipag-ugnay sa amin sa donor.relations@shfb.org o 1-866-234-3663.

Mayroon bang magagamit na tugma upang ang aking regalo ay doble?

Para sa impormasyon tungkol sa kasalukuyang mga pagkakataon sa pagtutugma, mag-email sa amin sa donor.relations@shfb.org o tawagan 1-866-234-3663.

May mga katanungan pa ako.

Palaging masaya kaming tumulong! Maaari mong maabot kami sa donor.relations@shfb.org o 1-866-234-3663.