Kalendaryo ng Volunteer

Mag-sign up para sa isang paglipat

Gumamit ng kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo sa ibaba upang pumili ng isang petsa, oras at lokasyon na gagana para sa iyo.

Mga Katanungan? Basahin ang aming mga FAQ.

Pag-update ng COVID-19: Ang mga boluntaryong nagbubukod-bukod ng pagkain sa aming bodega ay kinakailangang ganap na mabakunahan sa ika-10 ng Disyembre. Ang isang boluntaryo ay itinuturing na ganap na nabakunahan kung nakatanggap sila ng isang dosis na bakuna sa Johnson & Johnson o ang pangalawang dosis ng Moderna/Pfizer bago ang Nobyembre 26, 2021, O hindi bababa sa dalawang linggo bago ang petsa ng pagboboluntaryo. Ang pagbabakuna ay hindi kinakailangan upang magtrabaho sa isang panlabas na lugar ng pamamahagi o para sa mga boluntaryo sa paghahatid sa bahay. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang aming Mga FAQ ng Volunteer.

Kung ikaw ay may sakit mangyaring kanselahin ang iyong paglilipat - ang sinumang boluntaryo na nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit ay hihilingin na umalis at bumalik kung maayos.

Kailangan mo ba ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng korte? Bago magrehistro at simulan ang iyong serbisyo sa boluntaryo, dapat mong mag-apply para sa paunang pag-apruba.