Irehistro ang Iyong Grupo upang Magboluntaryo

Tama ang pinili mo at hindi na kami makapaghintay na makilala ang bawat isa sa inyo!

Mangyaring gamitin ang kalendaryo ng pagpaparehistro ng boluntaryo sa ibaba upang makahanap ng petsa, oras at lokasyon na pinakamahusay na gumagana para sa iyong koponan.

Pagkatapos mong gawin ang iyong pagpapareserba ng grupo, makakatanggap ka ng isang email na may karagdagang impormasyon at isang link sa pagpaparehistro. Pakibahagi ang link na iyon sa iyong koponan dahil kinakailangan ang indibidwal na pagpaparehistro upang mapanatili ang kanilang puwesto.

Mga Katanungan? Basahin ang aming mga FAQ

O kaya naman email sa aming team sa anumang katanungan.

Maghanap ng Mga Shift