Kumain ng Ligtas na Pagkain pagkatapos ng Power Outage

Ang mga pinalamig o frozen na pagkain ay maaaring hindi ligtas na kainin pagkatapos mawalan ng kuryente. Alamin kung ano ang maaari mong gawin upang mapanatiling ligtas ang pagkain sa panahon ng pagkawala ng kuryente, at [...]