Si Thuy Le, Pangalawang Pag-aani ng Pag-ani ng Pag-ani, ay namamahagi ng pagkain sa mga residente ng Valley Palms

Dumating ang pangalawang trak ng Pang-Harvest sa apartment ng Valley Palms sa alas-7 ng umaga sa ikatlong Sabado ng bawat buwan. Ang mga boluntaryo ay nagtatrabaho sa pag-unload ng mga kahon at pag-set up ng mga mesa. Nagtitipon ang mga pamilya at nakikipag-chat sa isa't isa habang hinihintay nilang magbukas ang pantry. Kapag ginawa nito, pumili sila mula sa isang hanay ng mga nakapagpapalusog na mga pamilihan at sariwang ani, at pagkatapos ay dalhin ito sa kanilang mga apartment. Ang bagong pantry sa ganitong abot-kayang kumplikadong pabahay ay bahagi ng aming pagsisikap na gawing mas ma-access ang pagkain sa mga nangangailangan natin.

Ang Pangalawang Harvest ay nagsisikap ng mga bagong paraan upang maabot ang mga tao kung nasaan sila. Marami sa aming mga kapitbahay ang maaaring makinabang mula sa masustansiyang pagkain na ibinibigay namin, ngunit hindi sila makakarating sa isa sa aming mga pamamahagi ng pagkain sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga iskedyul ng trabaho at mga isyu sa transportasyon. Binuksan ang pantry noong Hulyo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa The Health Trust at Project Access. Naghahatid na ito ng higit sa 150 pamilya.

"Ang pagkain ay nagbibigay talaga sa mga pamilya," sabi ni Lupe Rivas, na nagtatrabaho para sa Project Access bilang resident service coordinator sa Valley Palms. "Nakakakuha sila ng gatas, itlog, manok, bigas, beans at sariwang ani - lahat ng mga pangunahing kaalaman. Ang pagkain ang pangunahing mapagkukunan ng kaligtasan. Kaya makakatulong ito sa kanila na dumaan sa buwan, magbayad ng iba pang mga perang papel, bumili ng mga lampin. "

Nagpapatakbo ang Project Access ng isang sentro ng mapagkukunan ng pamilya na matatagpuan sa loob ng 354-unit apartment complex, na tahanan sa mga 3,000 residente. Ang nonprofit ay nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon at trabaho sa mga residente, kabilang ang mga programa sa afterschool at mga klase ng empowerment ng kabataan.

Mahal na Pagkain sa nutrisyon

"Ang isang pulutong ng mga pamilya ay hindi makakaya ng mahusay na kalidad ng pagkain, kaya't sa gayon maaari nilang matiyak na ang kanilang mga anak ay makakakuha ng hindi bababa sa isang malusog na pagkain araw-araw," sabi ni Lupe. "Tumutulong ito sa mga bata na lumaki nang malakas at malusog. Kung walang malusog na pagkain, hindi sila maaaring tumuon sa paaralan, makipag-ugnay o makisali dahil gutom na sila. ”

Ang pantry ay pinamamahalaan ng mga residente, karamihan sa mga ina na kabilang sa Valley Palms Neighborhood Association, o Valley Palms Unidos habang tinawag nila ang kanilang mga sarili - Valley Palms Sama-sama. Ang mga ito ay isang madamdaming pangkat ng mga residente na nagsusumikap upang gawin ang mga Palma ng Lubhang isang ligtas na lugar upang mapalaki ang mga bata at magdala ng mga positibong programa sa komunidad ng kapitbahayan.

"Ang pantry ay tumutulong sa pagbuo ng komunidad," sabi ni Lupe. "Napakahalaga para sa mga kapitbahay na bumuo ng isang koneksyon - kapit-bahay sa kapitbahay. Kilalanin nila ang bawat isa sa ibang antas. "

Fabiola at Maria, residente ng Valley Palms at mga miyembro ng Valley Palms Estados Unidos

Ang pakikipagtulungan ay Susi

Ang bagong pantry ay nagpapakita rin ng lakas ng pakikipagtulungan. Ang Pangalawang Harvest ay nakikipagtulungan sa Project Access upang magbigay ng mga pagkain sa tag-init sa Valley Palms at meryenda sa programa ng afterschool. Ang pagbubukas ng pantry ay posible para sa mga pamilya na makuha ang nakapagpapalusog na pagkain na kailangan nila upang umunlad nang regular.

"Nais kong pasalamatan ang samahang ito sa pagtulong sa amin sa pagkain," sabi ni Fabiola, isang residente at miyembro ng Valley Palms Unidos. "Nakatulong ito sa aking pamilya lalo na, at ang komunidad dito sa Valley Palms. Inaasahan kong patuloy mong susuportahan kami ng pagkain bawat buwan dahil malaki ang epekto nito sa aming mga pamilya. Salamat."

Ang pangalawang ani ay namamahagi ng pagkain sa 57 abot-kayang at sumusuporta sa mga pamayanan ng pabahay, at may mga plano na palawakin sa mas maraming mga apartment complex at mobile home park. Nagsagawa kami ng mga pagsisiyasat at mga pokus na grupo upang mas maintindihan kung bakit hindi ginagamit ng ilang mga tao ang pagkain sa aming mga serbisyo, at ang pagsisikap na ito ay nagpapaalam sa kung paano namin mapapasadya ang aming mga programa.

Lahat tayo ay makakakuha ng masustansyang pagkain na kailangan nating ganap na makisali sa ating buhay.