Si Karen Dougherty, klerk ng silid-aklatan sa Los Altos Library, naglalagay ng isang supot ng isang bag

Gamit ang kamakailang programa ng Food for Fines sa Santa Clara County Library District (SCCLD), ang mga nangungutang na may multa o bayad ay nakagawa ng mga donasyon ng pagkain upang mabura ang kanilang mga multa. Isang solong donasyon ang nag-aalok ng amnestiya ng hanggang sa $100 sa multa at bayad.

Noong 2018, ipinagdiriwang namin ang paglulunsad ng programa ng Food for Fines ng SCCLD. Ngayon nakolekta nila ang katumbas ng 60,000 pagkain sa nakaraang dalawang taon. Nakipag-usap kami sa Direktor ng Komunikasyon at Marketing na si Diane Roche upang magmuni-muni. Paano makikipagtulungan ang dalawang organisasyon na nakatuon sa komunidad, ang Second Harvest at SCCLD, upang makapaglingkod sa Silicon Valley?

"Ang mga bangko ng pagkain at aklatan ay nagbabahagi ng isang pangako sa paggawa ng mga mahahalagang mapagkukunan na ma-access sa lahat," paliwanag ni Diane. "Ang mga multa at bayad sa higit sa $20 ay maaaring hadlangan ang mga miyembro ng komunidad sa mga mahalagang mapagkukunan ng aklatan. Para sa ilan, nakakahiya sa utang na pera. Para sa iba, lumilikha ito ng isang paghihirap kung kailangan mong pumili sa pagitan ng pagbabayad ng multa, pagbili ng gas o paglalagay ng pagkain sa mesa. Ang Pagkain para sa Mga multa ay isang likas na pakikipagtulungan sa pagitan ng aklatan at Pangalawang Pag-aani upang alisin ang mga hadlang. "

Kahit na ang mga libreng mapagkukunan sa library o mga pampalusog na groceries mula sa Second Harvest ay magagamit, ang mga kliyente ay nahaharap sa mga hamon. Dapat silang makahanap ng transportasyon, mag-navigate sa mga iskedyul ng trabaho at mapagtagumpayan ang kahirapan sa paghingi ng tulong.

Sa mataas na gastos ng pamumuhay sa Silicon Valley, maraming pamilya ang may dalawang nagtatrabaho na magulang. Bago sa taong ito, ang lahat ng walong mga aklatan ng Santa Clara County ay bukas pitong araw sa isang linggo. Kapag hindi ito pinapasok ng mga pamilya, ang mga residente ay maaaring matuto ng mga wika o makatanggap ng tulong sa gawaing kurso nang libre sa pamamagitan ng online library. Dito sa Ikalawang Harvest, pinalawak namin ang mga oras ng pamamahagi at binubuksan ang mga bagong site sa harap ng mga pintuan ng abot-kayang at sumusuporta sa mga kumplikadong pabahay.

Ang Food for Fines ay nagtataguyod ng pangwakas na mga halaga ng parehong Pangalawang Pag-aani at ang silid-aklatan - na ang bawat tao ay karapat-dapat ng pag-access sa masustansyang pagkain at isang bukas na forum na nagtataguyod ng kaalaman, ideya at pagpapayaman sa kultura. Ipinapaalala sa amin ni Diane na ang Food for Fines "ay tungkol sa pag-alis ng mga hadlang at gawing malugod na malugod ang lahat. Ang mga donor ng pagkain ay gumagawa din ng mabuti para sa ibang tao. Ito ay tunay na isang panalo para sa komunidad. "