Itinatampok ng mga natuklasan na ang panganib para sa kawalan ng seguridad sa pagkain sa Silicon Valley ay maaaring maging mas mahirap kaysa sa panahon ng kasagsagan ng pandemya

Mga Highlight:

  • Ang isang kamakailang survey ng Second Harvest ng mga kliyente ng Silicon Valley ay nagpapakita ng tumaas na mga gastos at mataas na presyo ng gas ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga lokal na pamilya, na may 93% na nag-uulat na sila ay bumili ng mas kaunting pagkain dahil sa epekto ng inflation.
  • Ang bilang ng mga kliyenteng nag-ulat na nag-aalala tungkol sa pagbabayad ng kanilang renta o sangla sa susunod na buwan ay nakakita ng 25% na pagtaas kumpara noong nakaraang taon.
  • Mahigit sa 60% ng mga kliyenteng na-survey ang nag-ulat na may mas mababa sa $250 sa ipon ngayon.
  • Ang pagtaas ng pangangailangan sa ilang mga paraan ay mas mahirap kaysa sa panahon ng pandemya—nang ang pagtaas ng pangangailangan ay pangunahin nang dahil sa pagkawala ng trabaho—dahil ang pagpepresyo ng inflationary ngayon ang pangunahing driver, at hindi iyon nagpapakita ng mga palatandaan ng paghina.

SAN JOSE, Calif., Setyembre 27, 2022 — Inilabas ng Second Harvest of Silicon Valley ang mga resulta ng isang bagong survey ng kliyente ngayong araw na nagpapakita na ang mga lokal na pamilya ay tinatamaan nang husto ng inflation at ang mataas na halaga ng gas, na may 93% ng mga respondent na nag-uulat na mayroon sila bumili ng mas kaunting pagkain dahil sa mga salik na ito. Bilang karagdagan, higit sa 60% ang nag-ulat na may mas kaunti sa $250 sa mga ipon sa ngayon at sinabi ng 73% na nag-aalala sila tungkol sa kakayahang magbayad ng upa o mortgage sa susunod na buwan – isang 25% na tumalon sa bilang ng mga kliyente na pinangalanan ang pagkakaroon ng alalahaning iyon noong nakaraang taon.

"Ang mga natuklasan na ito ay lubhang nakakabagabag habang tayo ay patungo sa kapaskuhan, kung kailan karaniwan nating nararanasan ang pagtaas ng bilang ng mga pamilyang naghahanap ng tulong sa pagkain," sabi ni Leslie Bacho, CEO ng Second Harvest ng Silicon Valley. "Sa ilang mga paraan, ito ay mas mahirap kaysa sa naranasan namin noong kasagsagan ng pagsara. Bagama't kalunos-lunos ang pagkawala ng trabaho, pansamantala pa rin itong nararamdaman. Ngayon, habang ang mga pamilya ay nagpupumilit pa rin na makabalik sa matatag na lupa pagkatapos ng pinansyal na pagkawasak ng pandemya, ang mga presyo ng inflationary na ito ay hindi nagpapakita ng palatandaan ng paghina. Talagang nahihirapan ang mga pamilya dahil sa mga pang-ekonomiyang panggigipit na ito, at nakikita namin ang epekto sa aming mga libreng pamamahagi ng grocery."

Ang bilang ng mga taong pinaglilingkuran ng Second Harvest ay nadoble sa panahon ng pandemya - mula 250,000 hanggang 500,000 sa isang buwan - at patuloy na nananatiling napakataas sa average na humigit-kumulang 450,000 bawat buwan. Bago pa man tumama ang pandemya at mataas na inflation, nahihirapan na ang mga manggagawang mababa ang sahod sa isa sa mga pinakamahal na lugar sa bansa.

"Alinman ang aking sasakyan ay kumakain o ako," sabi ni Irma, isang kliyente ng Second Harvest, nang pinag-uusapan kung paano nakaapekto sa kanya ang pagtaas ng mga presyo ng gas. "Ginagawa ko ang aking trabaho, pumapasok ako sa trabaho, ngunit kung minsan ay hindi sapat iyon."

"Nakikita namin ito sa mga mukha ng aming mga kliyente araw-araw," sabi ni Bacho. "Napipilitan silang gumawa ng mga tradeoff at pumipili sa pagitan ng pagkain, gas at iba pang mga pangangailangan tulad ng upa at gamot. Ang mga pamilyang may mababang kita ay partikular na mahina sa hindi kapani-paniwalang pagtaas ng mga presyo na ating nararanasan dahil ang pagkain at gasolina ay napakalaking porsyento ng kanilang mga badyet. Ang pagkain ay isa sa mga unang lugar kung saan pinuputol ng mga tao ang kanilang badyet kapag kulang ang pera.”

Bilang karagdagan, ang mga programa sa suporta sa pandemya tulad ng kredito sa buwis ng bata, kaluwagan sa upa at tumaas na mga benepisyo ng CalFresh ay maaaring mawala o itinigil, na naglalagay ng karagdagang diin sa mga sambahayan na mababa ang kita. Ang pag-expire ng child tax credit lamang ay humantong sa isang pagtatantya 41% na pagtaas sa kahirapan ng bata sa pagitan ng Disyembre 2021 at Enero 2022 ayon sa mga mananaliksik sa Columbia University's Center on Poverty and Social Policy.

"Ito ay totoong pera na nawawala ang mga pamilyang mababa ang kita na may mga anak," sabi ni Bacho. "Ang math ay hindi nagdaragdag. Kapag ang iba pang mga programa sa suporta sa pandemya ay inalis na, inaasahan naming tataas muli ang aming mga serbisyo.

Paano makakuha ng tulong
Maaaring ikonekta ng Second Harvest ang mga tao sa iba't ibang mapagkukunan ng pagkain, kabilang ang sarili nitong mga pamamahagi ng grocery na gaganapin sa pakikipagtulungan sa mga organisasyon ng komunidad sa buong mga county ng Santa Clara at San Mateo. Nagbibigay din ang food bank ng suporta sa pagpapatala para sa mga programa ng tulong sa pagkain na pinondohan ng pederal tulad ng CalFresh. Ang sinumang nangangailangan ng pagkain ay dapat tumawag sa hotline ng Second Harvest's multilingual Food Connection sa 1-800-984-3663, Lunes – Biyernes, 8 am – 5 pm, o bumisita shfb.org/GetFood. Nagsasalita ang staff ng English, Spanish, Vietnamese, Cantonese, Mandarin at Tagalog. Available ang three-way na interpretasyon para sa ibang mga wika.

Paano magbigay ng tulong
Ang mga indibidwal, korporasyon at organisasyon ay maaaring gumawa ng malaking epekto sa isang pinansiyal na regalo. Ang $50 na donasyon ay nakakatulong sa pagbibigay ng sapat na pagkain para sa 100 pagkain. Kailangan din ng Second Harvest ng mga boluntaryo. Upang makilahok, bisitahin shfb.org upang mag-abuloy online o maghanap ng mga pagkakataong magboluntaryo, o tumawag 1-866-234-3663.

Tungkol sa Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley

Itinatag noong 1974, ang Second Harvest of Silicon Valley ay isa sa pinakamalaking food bank sa bansa at isang pinagkakatiwalaang nonprofit na lider sa pagwawakas ng lokal na kagutuman. Ang organisasyon ay namamahagi ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng isang network ng halos 400 kasosyo sa higit sa 900 mga site sa buong Santa Clara at San Mateo county. Dahil sa napakamahal na halaga ng pamumuhay sa Silicon Valley at ang kapansin-pansing pagbawas sa suporta ng gobyerno sa panahon ng pandemya, ang Second Harvest ay naglilingkod sa average na humigit-kumulang 500,000 katao bawat buwan. Ang Second Harvest ay nag-uugnay din sa mga tao sa mga programa ng pederal na nutrisyon at iba pang mapagkukunan ng pagkain, at nagtataguyod para sa mga patakaran laban sa gutom sa lokal, estado at pambansang antas. Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumutugon ang Second Harvest sa hindi kapani-paniwalang dami ng pangangailangan sa Silicon Valley, bisitahin ang shfb.org

If you are a member of the media covering issues related to hunger in Silicon Valley, we can provide expert spokespeople who can talk about the local landscape.

Media please contact Diane Baker Hayward at dbakerhayward@shfb.org o 408-266-8866, ext. 368.

Bisitahin ang aming Newsroom