Ang isang retiradong RV ay natagpuan ang isang bagong pag-upa sa buhay - naghahatid ng pagkain sa mga komunidad kung saan hindi na maaabot. Ang RV ay ginamit ng Ikalawang Pag-ani sa loob ng maraming taon bilang isang paraan para sa outreach na sa kalaunan ay naging lipas dahil sa pagbabago ng teknolohiya. Bilang isang resulta, ang RV ay na-decommission mula sa paggamit ng Pagkain ng Bangko at inilipat sa aming kasosyo, ang West Valley Community Services. Sa kanilang mga kamay ang RV ay nagtatrabaho ngayon bilang isang mobile pantry!

"Marami sa aming mga kliyente ang hindi nakarating sa amin sa oras ng aming pantry, kaya't napagpasyahan naming dalhin ang pantry sa kanila," sabi ni Malia O'Brien, na siyang tagapamahala ng mobile na pantry. Ang Ikalawang Harvest ay nagbibigay ng karamihan sa pagkain na ipinamamahagi ng mobile pantry, na kasama ang sariwang ani, karne, pagawaan ng gatas at de-latang pagkain. "Ang pangalawang ani ay ginagawang madali para sa amin na mag-order ng kung ano ang kailangan namin," dagdag niya.

Ang madaling pag-access sa pagkain ay nangangahulugang ang aming ahensya ng kasosyo ay maaaring magtuon sa pagbibigay ng iba pang mga serbisyo tulad ng pagtulong sa mga tao na makahanap ng pabahay, tulong pinansiyal na tulong pinansiyal, at iba pang mga programa na makakatulong sa mga tao na maging matatag sa pananalapi. "Marami sa aming mga kliyente ang nagsabi sa akin na kung wala ang aming mga serbisyo, hindi sila magkakain ng pagkain," sabi ni Malia. Naglalakbay siya gamit ang mobile pantry upang makatulong na kumonekta sa mga kliyente, lalo na sa mga walang tirahan, sa iba pang mga serbisyo na maaaring kailanganin nila. "Ang mataas na gastos ng pabahay ay nagtutulak ng marami sa aming mga kliyente sa labas ng kanilang mga tahanan, at sinusubukan naming pigilan iyon," sabi niya.