Ang Second Harvest of Silicon Valley ay hindi lamang nagre-refer sa mga miyembro ng komunidad sa mga libreng groceries sa mga kalapit na pamamahagi ng pagkain at pantry, ngunit matutulungan ka rin naming mag-apply para sa CalFresh (tinatawag ding SNAP o EBT, na dating kilala bilang mga food stamp).

Bakit mahalagang ikonekta ang mga tumatawag sa mga benepisyo ng CalFresh?

Pinakamahusay na sinabi ng Direktor ng Mga Serbisyo na si Kelly Chew: “Ang CalFresh ang solusyon para sa pangkalahatang publiko dahil binibigyan ka nito ng pinakakakayahang umangkop. Maaaring magdagdag ang CalFresh sa iyong badyet sa pagkain upang ilagay ang malusog at masustansyang pagkain sa mesa. Magagamit mo ang CalFresh sa napakaraming tindahan at maging online. Maaari mo ring ipadala ang CalFresh na pagkain sa iyong pinto mula sa grocery store. Ang CalFresh ay ang pinakamahusay na solusyon sa pagtugon sa gutom sa pangkalahatan. Ito ay pandagdag sa ating pagkain.

Spring harvested bananas, tomatoes, broccolli, pears, and celery displayed. on picnic table outoodrs.

Ano ang CalFresh?

Ang CalFresh (dating kilala bilang mga food stamp) ay tumutulong sa mga taong may limitadong kita na magbayad para sa pagkain. Maaaring gamitin ang CalFresh sa karamihan ng mga grocery store, kapag nag-order ng mga grocery online sa mga piling retailer at sa mga farmers market na tumatanggap ng Electronic Benefit Transfer (EBT) card. Ang mga benepisyo ay ibinibigay sa isang EBT card na gumagana tulad ng isang debit card. Ang mga benepisyo ng CalFresh ay hindi isang pautang at hindi kailangang bayaran.

Ang CalFresh ay isang programa sa nutrisyon, na pinondohan ng USDA, na nagpopondo rin ng mga libreng tanghalian sa mga paaralan at ang Espesyal na Supplemental Nutrition Program para sa Kababaihan, Mga Sanggol, at Bata (WIC). Ang CalFresh ay hindi katulad ng CalWORKs o welfare. Ang CalFresh Program ay pederal na kilala bilang Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) sa labas ng California.

Paano ko mapakinabangan ang aking mga benepisyo sa CalFresh?

Ang CalFresh (dating kilala bilang mga food stamp) ay tumutulong sa mga taong may limitadong kita na magbayad para sa pagkain. Maaaring gamitin ang CalFresh sa karamihan ng mga grocery store, kapag nag-order ng mga grocery online sa mga piling retailer at sa mga farmers market na tumatanggap ng Electronic Benefit Transfer (EBT) card. Ang mga benepisyo ay ibinibigay sa isang EBT card na gumagana tulad ng isang debit card. Ang mga benepisyo ng CalFresh ay hindi isang pautang at hindi kailangang bayaran.

Ang halaga ng perang makukuha mo mula sa CalFresh ay nagbabago depende sa iyong kabuuang kita, netong kita at laki ng sambahayan. Ang Pangalawang Pag-ani ng Silicon Valley ay makakatulong sa iyo na masulit ang iyong mga benepisyo.

Simula Abril 2023, ang minimum na buwanang benepisyo ng CalFresh ay $23 at ang maximum na benepisyo ay maaaring kasing taas ng $939 para sa isang pamilyang may apat na miyembro. Sa anumang halaga ng benepisyo ng CalFresh, maaari kang bumili ng sariwa, masustansyang pagkain sa karamihan ng mga tindahan at farmers market. At habang ang $23 ay maaaring hindi gaanong, maaari mong gamitin ang listahan ng grocery at mga recipe sa ibaba upang makagawa ng walong masustansya at nakakabusog na pagkain para sa mas mababa sa $20!

Paano ako makakapag-apply para sa CalFresh?

Makakatulong ang aming Food Connection team na sagutin ang iyong mga tanong nang direkta, at tulungan kang mag-apply. Bisitahin ang aming Mag-apply para sa pahina ng CalFresh para matuto pa. Kung handa ka nang mag-apply ngayon, bisitahin ang CalFresh online na application.

Ano ang Susunod na Aasahan?

Bisitahin ang aming pahina ng CalFresh upang maunawaan kung ano ang aasahan sa proseso ng aplikasyon:

Asahan ang isang tawag sa telepono o mail sa loob ng 14 na araw.

Makakuha ng pera

Kung naaprubahan ka para sa CalFresh, makakakuha ka ng EBT card para sa mga grocery sa loob ng 10 araw ng pag-apruba.

Bumili ng Groceries

Gumagana ang mga EBT card sa karamihan ng mga tindahan ng pagkain, online at sa ilang merkado ng mga magsasaka.

Claribel, CalFresh specialist and Food Connection Field Coordinator at her desk ready to take your call.

“Nakakatanggap kami ng maraming tawag tungkol sa CalFresh dahil gusto ng mga tao na tulungan sila sa application. Gustung-gusto nila ang aming mga serbisyo." – Claribel, bilingual sa Espanyol at Ingles

Ano ang ilang iba pang benepisyo sa pag-sign up para sa CalFresh?

Sa pamamagitan ng pag-enroll sa CalFresh, kwalipikado ka para sa iba pang libre o may diskwentong programa, kabilang ang:

  • Mga diskwento sa mga utility tulad ng PG&E, internet at telepono serbisyo
  • May diskwentong transportasyon sa BART, SamTrans, CalTrain at Bikes for All
  • Libre o may diskwentong pagpasok sa mga museo sa buong US, pati na rin sa California State Parks
  • Market Match at ang CA Fruit & Veggie EBT Pilot, na nagdodoble sa iyong CalFresh dollars kapag bumibili ng mga piling prutas at gulay mula sa mga kalahok na tindahan at farmers' markets

Ano ang mabibili ko gamit ang aking CalFresh EBT card?

Maaaring gamitin ang mga benepisyo ng CalFresh upang bumili ng anumang pagkain MALIBAN sa mga pinainit na pagkain. Ang CalFresh ay hindi maaaring gamitin upang bumili ng mga bagay na hindi pagkain tulad ng diaper, beer, alak, alak, sigarilyo o tabako.

Magkano ang makukuha mo mula sa CalFresh?

Inilalabas ng California ang pinakamataas nitong CalFresh Allotment bawat taon ng pananalapi. Para sa kasalukuyang cycle na ito, narito ang maximum na buwanang mga limitasyon ng asset:

Mga Tao sa SambahayanKita sa Buwanang KitaNet Buwanang KitaMaximum na CalFresh Allotment
1$2,430$1,215$291
2$3,288$1,644$535
3$4,144$2,072$766
4$5,000$2,500$973
5$5,858$2,929$1,155
6$6,714$3,357$1,386
7$7,570$3,785$1,532
8$8,428$4,214$1,751
Ang bawat karagdagang miyembro+$858+$429+$219

Kailangan ko bang ibalik ang CalFresh?

Hindi, hindi mo kailangang magbayad ng anumang pera maliban kung ikaw ay sobra ang bayad.

Gumaganap ba ang mga benepisyo ng CalFresh bawat buwan?

Oo, ang anumang balanseng natitira sa iyong Electronic Benefit Transfer (EBT) card ay babalik sa susunod na buwan. Ang iyong mga benepisyo ay hindi isasaayos o mababawasan dahil hindi mo ginagamit ang buong halaga bawat buwan.

Kailangan mo bang magbayad ng buwis sa CalFresh?

Hindi, hindi mo kailangang iulat ang CalFresh sa iyong tax return.

Ang CalFresh ba ay binibilang bilang kita?

Hindi, ang mga paglalaan ng CalFresh na ginawa sa bawat sambahayan ay hindi binibilang bilang nabubuwisang kita.

Kailangan ko bang magpakita ng patunay ng kita kapag nag-a-apply para sa CalFresh?

Dapat iulat ang kinita at hindi kinita na kita. Kung kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng dokumentasyon, dapat mong talakayin ang iyong mga pangangailangan sa manggagawa ng kaso ng CalFresh sa panahon ng panayam.

Sino ang makakakuha ng CalFresh?

Maaari kang makakuha ng CalFresh kahit na makakuha ka ng pera mula sa isang trabaho, kapansanan, kawalan ng trabaho, Social Security, CalWORKs, General Assistance, Supplemental Security Income (SSI) o pagreretiro.

“Tumawag ang isang senior para mag-apply para sa CalFresh at kakakuha lang ng mga libreng groceries sa isang lugar ng pamamahagi ng Second Harvest. Siya ay isang senior at nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya. Papasok din siya sa isang community college para matuto ng English. Sinabi niya na makakatulong ito sa kanya na madaling umangkop sa buhay ng mga Amerikano kung nakakapagsalita siya ng kaunting Ingles. Sinabi niya na labis siyang nagpapasalamat na hindi lamang ako tumulong sa kanya sa aplikasyon at nag-follow up, ngunit nakinig din sa kanyang sitwasyon nang walang anumang paghatol. -Quy, bilingual sa Vietnamese at English

Quy, Food Connection Coordinator, at desk with laptop

Maaapektuhan ba ng CalFresh ang aking katayuan sa imigrasyon?

Hindi, hindi mapipinsala ng CalFresh ang iyong kakayahang maging legal na residente o mamamayan.

Maaari ba akong makakuha ng CalFresh kung wala akong mga anak?

Oo, ang mga taong walang anak ay maaaring makakuha ng CalFresh.

Maaari ba akong makakuha ng CalFresh bilang isang mag-aaral sa kolehiyo?

Oo, maraming estudyante sa kolehiyo ang makakakuha ng CalFresh kung natutugunan nila ang mga kinakailangan ng mag-aaral.

Maaari ba akong makakuha ng CalFresh kung hindi ako legal na residente o mamamayan?

Upang maging kuwalipikado, kahit isang miyembro ng sambahayan ay dapat na isang legal na residente o mamamayan, kahit na ang taong iyon ay isang bata. Maaaring maging karapat-dapat ang mga naka-sponsor na imigrante.

Maaari ba akong makakuha ng CalFresh kung pagmamay-ari ko ang aking bahay o kotse?

Oo, maaari mong pagmamay-ari ang iyong bahay o kotse at may ipon at maging karapat-dapat pa rin.

Masasaktan ba ng CalFresh ang kinabukasan ng aking mga anak?

Hindi, ang iyong mga anak ay hindi maaapektuhan kung makakatanggap ka ng CalFresh.

  • Ang iyong mga anak ay hindi kailangang maglingkod sa militar kung makakatanggap ka ng CalFresh.
  • Hindi na kailangang bayaran ng iyong mga anak ang iyong mga benepisyo sa CalFresh anumang oras.
  • Ang iyong mga anak ay hindi kukunin sa iyo.

Maaari ba akong mag-aplay muli para sa CalFresh kung ako ay tinanggihan?

Oo, kahit na nag-apply ka para sa CalFresh dati at tinanggihan, dapat mong subukang muli. Ang mga bagong batas ay naipasa upang gawing mas madali.

Kinukuha ba ng CalFresh ang aking mga fingerprint?

Hindi, hindi na kailangan ang fingerprint para makakuha ng CalFresh.

Patrick, Food Conncection staff member at Second Harvest of Silicon Valley

“Gusto ko kapag sinasabi ng mga tao, 'Gusto kong kanselahin ang aking CalFresh.' Kinakansela talaga nila para sabihing, 'Oh okay na kami.' Kapag tinulungan natin silang malampasan ang mga pinagdadaanan nila, eventually, babangon din sila and that makes me feel good.”
— Patrick, bilingual sa Tagalog at English

Mahal ang pamumuhay dito. Ang pagkuha ng malusog na pagkain ay hindi kailangan.

Ang Hotline ng Second Harvest of Silicon Valley's Food Connection ay naging lifeline para sa mga taong naghahanap ng masustansyang pagkain mula noong 1988. Ikinokonekta ng mga staff ng hotline ang mga tumatawag sa mga mapagkukunan ng libreng pagkain na malapit sa kanilang tinitirhan at trabaho at makakatulong sa mga tumatawag na mag-aplay para sa mga benepisyo ng CalFresh. Ang staff ng hotline ay maaaring maghatid ng pitong tumatawag nang sabay-sabay at magsalita ng anim na magkakaibang wika. Nakikipagtulungan din ang aming staff sa isang third-party na serbisyo sa pagsasalin upang makapaglingkod kami sa sinumang nangangailangan ng tulong. Noong nakaraang taon nakatanggap kami ng average na 200+ na tawag bawat araw.

Para sa karagdagang impormasyon sa CalFresh, tumawag sa hotline ng Second Harvest's Food Connection sa 1-800-984-3663.

Tawagan kami Lunes hanggang Biyernes, 8 am-5 pm PST. Masasagot namin ang iyong mga tanong at tulungan kang mag-apply.