Top 5 Kawalan ng Seguridad sa Pagkain Mga alamat

May kakilala ka bang food insecure? Maaaring magulat ka, dahil ang mga palatandaan ng kawalan ng kapanatagan sa pagkain ay hindi palaging halata.

Ang Pangalawang Pag-aani ay naghahatid ngayon ng isang average ng 450,000 katao bawat buwan, isang pagtaas na 80% sa mga antas ng pre-pandemik.

Basahin ang kuwento ng food bank mula sa pananaw ng aming komunidad, kliyente, kasosyo at kawani

Second Harvest Launches Its Largest Holiday Fundraising Campaign Ever As More Local Families Facing Inflation Need Support

Inilunsad ng Second Harvest ang Pinakamalaking Kampanya sa Pagkalap ng Pondo sa Holiday Kailanman Habang Nangangailangan ng Suporta ang Mas Maraming Lokal na Pamilyang Nakaharap sa Inflation

“Either I eat or the truck eat” – Kuwento ni Irma

Kwento ng Isang Ina Tungkol sa Pagbabalik sa Daan – Kilalanin si Diana at ang kanyang mga Anak na sina Keyla at Kendra

Demand-Gen
Demand-Gen 143,000

Naghahain ang mga bata ng average sa bawat buwan

How You Can Help Divert Food Waste

Paano Ka Makakatulong sa Paglihis ng Basura ng Pagkain

New Survey Shows That Inflation And High Gas Prices Are Taking A Toll On Local Families

Ipinakikita ng Bagong Survey na Ang Inflation At Mataas na Presyo ng Gas ay Nakakapinsala sa Mga Lokal na Pamilya

When Should I Eat This?

Kailan Ko Ito Kakainin?

Families Can Find Free Summer Meal Sites With Second Harvest’s Easy-To-Use Online Locator

Makakahanap ang Mga Pamilya ng Libreng Mga Site ng Summer Meal Gamit ang Madaling-Gamitin na Online Locator ng Second Harvest

CalFresh, Snap, EBT, Food Stamps? Our Food Connection Team Helps Explain

CalFresh, Snap, EBT, Food Stamps? Ang aming Food Connection Team ay Tumutulong na Magpaliwanag

Mag-donate Ngayon

Kapag nagtutulungan kami upang matugunan ang kawalan ng pagkain sa pagkain, may pag-asa sa pamamagitan ng pamayanan. Tulungan ang mga lokal na pamilya na makuha ang masustansyang pagkain na kailangan nila sa kanilang pagtatrabaho upang mabuo ulit ang kanilang buhay.

Manatili sa loop

Mag-subscribe sa aming mga email para sa mga update sa aming tugon sa COVID-19 at higit pa