"Ito ay isang kwento kailangan nating sabihin. Ano ang sasabihin natin? "

Oscar, MORGAN HILL

Ang Pangalawang Pag-aani ay naghahatid ngayon ng isang average ng 400,000 katao bawat buwan, isang 60% na pagtaas sa mga antas ng pre-pandemic.

Basahin ang kuwento ng food bank mula sa pananaw ng aming komunidad, kliyente, kasosyo at kawani

Cooking with Kindness and Self Compassion – Livier’s Story

Pagluluto na may Kabaitan at Pagkahabag sa Sarili – Kwento ni Livier

Second Harvest of Silicon Valley Must Raise $22M in December to Stay on Track With Its Fundraising Efforts

Ang Pangalawang Pag-ani ng Silicon Valley ay Dapat Magtaas ng $22M sa Disyembre upang Manatiling Alinsunod sa Mga Pagsisikap Nito sa Pagkalap ng Pondo

Ana and Oscar’s Story – The Long Term Effects Food Insecurity Has On Families

Kuwento nina Ana at Oscar – Ang Pangmatagalang Epekto ng Pagkainseguridad sa Mga Pamilya

Demand-Gen
Demand-Gen 143,000

Naghahain ang mga bata ng average sa bawat buwan

Chickens and Turkeys for the Holidays

Mga Manok at Turkey para sa mga Piyesta Opisyal

Diabetes Management Through the Lens of our Community Nutrition Work

Pamamahala ng Diabetes sa Pamamagitan ng Lens ng ating Community Nutrition Work

Second Harvest of Silicon Valley Enters Critical Holiday Giving Season with a Funding Deficit

Ang Pangalawang Ani ng Silicon Valley ay Pumasok sa Kritikal na Panahon ng Pagbibigay ng Holiday na may Depisit sa Pagpopondo

What the Pandemic Taught Us About Providing Quality Food

Ang Itinuro sa Amin ng Pandemic Tungkol sa Pagbibigay ng De-kalidad na Pagkain

Sulma’s Story – A Resilient Working Mother of Two During the Pandemic

Ang Kuwento ni Sulma – Isang Matatag na Ina ng Dalawa sa Panahon ng Pandemya

Mag-donate Ngayon

Kapag nagtutulungan kami upang matugunan ang kawalan ng pagkain sa pagkain, may pag-asa sa pamamagitan ng pamayanan. Tulungan ang mga lokal na pamilya na makuha ang masustansyang pagkain na kailangan nila sa kanilang pagtatrabaho upang mabuo ulit ang kanilang buhay.

Manatili sa loop

Mag-subscribe sa aming mga email para sa mga update sa aming tugon sa COVID-19 at higit pa