"Ito ay isang kwento kailangan nating sabihin. Ano ang sasabihin natin? "

Oscar, MORGAN HILL

Ang Pangalawang Pag-aani ay naghahatid ngayon ng isang average ng 450,000 katao bawat buwan, isang pagtaas na 80% sa mga antas ng pre-pandemik.

Basahin ang kuwento ng food bank mula sa pananaw ng aming komunidad, kliyente, kasosyo at kawani

Meal Ideas for Baby Weaning

Mga Ideya sa Pagkain para sa Pag-awat ng Sanggol

Families Can Find Free Summer Meal Sites With Second Harvest’s Easy-To-Use Online Locator

Makakahanap ang Mga Pamilya ng Libreng Mga Site ng Summer Meal Gamit ang Madaling-Gamitin na Online Locator ng Second Harvest

CalFresh, Snap, EBT, Food Stamps? Our Food Connection Team Helps Explain

CalFresh, Snap, EBT, Food Stamps? Ang aming Food Connection Team ay Tumutulong na Magpaliwanag

Demand-Gen
Demand-Gen 143,000

Naghahain ang mga bata ng average sa bawat buwan

Food Insecurity Myths: Top 5 Common Myths

Food Insecurity Myths: Top 5 Common Myths

Boosting Your Immune System

Pagpapalakas ng Iyong Immune System

What’s a Food Allergy?

Ano ang Food Allergy?

Mag-donate Ngayon

Kapag nagtutulungan kami upang matugunan ang kawalan ng pagkain sa pagkain, may pag-asa sa pamamagitan ng pamayanan. Tulungan ang mga lokal na pamilya na makuha ang masustansyang pagkain na kailangan nila sa kanilang pagtatrabaho upang mabuo ulit ang kanilang buhay.

Manatili sa loop

Mag-subscribe sa aming mga email para sa mga update sa aming tugon sa COVID-19 at higit pa