CalFresh Outreach

CalFresh

Ang tech boom Valley's tech ay lumikha ng napakalaking kayamanan para sa ilan, ngunit nagdala din ito ng malaking pagtaas sa gastos ng pamumuhay, lalo na ang pabahay. Ginagawa nitong mahirap ang pamumuhay sa lugar na para sa mga hindi kumikita ng mataas na sweldo.

Ang mga indibidwal na ito ay aming mga katrabaho, kaibigan at kapitbahay, at nahihirapan silang magtapos sa isang mamahaling rehiyon.

Ang Supplemental Nutrisyon Program Program (SNAP), na kilala bilang CalFresh sa California, ay isang programa ng tulong sa nutrisyon na nagbibigay ng mga benepisyo upang madagdagan ang mga badyet ng pagkain sa sambahayan kung ang mga indibidwal at pamilya ay hindi sapat na makakain. Tinutulungan ng CalFresh ang mga pamilyang may mababang kita at mga indibidwal na bumili ng masustansyang, tiyak na kultura sa pagkain mula sa kanilang ginustong mga tindahan ng groseri at merkado ng mga magsasaka.

  • Hindi ito isang programa ng kapakanan; ito ay isang programa sa nutrisyon na sumusuporta sa pagiging produktibo, nagtataguyod ng kalusugan at tumutulong na maiwasan ang kagutuman.
  • Upang maging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng CalFresh, ang mga sambahayan ay maaaring kumita ng hindi hihigit sa 200% ng Federal Poverty Level (FPL).
  • Halos sa kalahati ng mga karapat-dapat para sa CalFresh sa Silicon Valley ay lumahok sa programa.

Bakit mahalaga ang CalFresh

Bilang isang rehiyon, nawawalan kami ng tinatayang $321 milyon sa karagdagang aktibidad sa pang-ekonomiya. Ang pakikilahok ng CalFresh ay tumutulong sa pagbabalik ng dolyar ng buwis sa aming lokal na komunidad.

Kung sino ang tumutulong sa CalFresh

Mga kabahayan at pamilya na may mababang kita

Mahigit sa 74% ng mga kalahok ay mga pamilya na may mga anak.

Mga estado at lokal na komunidad

Ang average na buwanang benepisyo ng CalFresh bawat miyembro ng sambahayan ay $136 - ang mga dolyar na ito ay ginugol sa mga lokal na grocery store at merkado ng mga magsasaka, at pagbutihin ang ating ekonomiya. Ang mga kabahayan na tinutulungan namin sa CalFresh na tinanggap ang kanilang mga aplikasyon ay tumatanggap ng isang average ng $198 bawat buwan para sa mga pamilihan.

Mga negosyo at manggagawa

Ang mga empleyado na ang mga pangangailangan sa pagkain ay natutugunan sa bahay ay maaaring magkaroon ng mas mataas na mga rate ng produktibo at tumatagal ng mas kaunting mga araw na may sakit.

Interesado sa pag-apply para sa mga benepisyo ng CalFresh? Bisitahin ang aming pahina ng CalFresh o Punan ang aming form at makikipag-ugnay kami sa iyo.