Đức Bà La Mã

Giám đốc tài chính, Cirrus Logic

Barbara Wilets

Venk Nathamuni là Giám đốc Tài chính của Cirrus Logic, Inc. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm với kiến thức sâu rộng về ngành bán dẫn, tài chính và chiến lược doanh nghiệp, phát triển kinh doanh, mua bán và sáp nhập cũng như quan hệ nhà đầu tư. Trước đó, ông làm việc tại Arista Networks, nơi ông giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Doanh nghiệp, M&A, Quan hệ Nhà đầu tư và Công nghệ Thông tin. Trong vai trò này, ông cũng chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phân tích tài chính cũng như hoạch định chiến lược dài hạn.

Trước đây, Venk đã làm việc 9 năm tại Maxim Integrated Products, Inc., nơi ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch M&A và Phát triển Doanh nghiệp cũng như Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư. Trước đó, ông giữ nhiều vị trí khác nhau tại JP Morgan, Synopsys, Synplicity và QuickLogic.

Venk nhận bằng MBA của Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện của Đại học Bang New York tại Stony Brook và bằng cử nhân về kỹ thuật điện tử và truyền thông của Đại học Madurai Kamaraj, Ấn Độ. Venk gia nhập Second Harvest Board vào năm 2020 vì ngân hàng thực phẩm mang đến cho anh cơ hội cống hiến cho cộng đồng với tác động tích cực sâu sắc mà tổ chức tiếp tục tạo ra trong nỗ lực chấm dứt nạn đói.

Trở lại đội