Ăn thực phẩm an toàn sau khi mất điện

Thực phẩm để trong tủ lạnh hoặc đông lạnh có thể không an toàn để ăn sau khi mất điện. Tìm hiểu những gì bạn có thể làm để giữ an toàn thực phẩm trong thời gian mất điện và […]