Bấm vào đây để đọc phản hồi của chúng tôi về COVID-19.

Giúp đỡ

//Giúp đỡ
Giúp đỡ2019-07-16T00: 09: 38 + 00: 00

Giúp đỡ

Quyên góp

Làm một món quà hoặc trở thành một nhà tài trợ hàng tháng. Nhân đôi tác động của bạn thông qua chủ nhân của bạn chương trình quà tặng phù hợp. Bạn cũng có thể nhận được lợi thế về thuế bằng cách đóng góp đánh giá cao cổ phần hoặc là để lại một di sản.

Quyên góp

Quyên góp thực phẩm

Mỗi đóng góp tạo nên sự khác biệt, cho dù bạn đang lưu trữ một ổ thức ăn, quyên góp của chúng tôi thực phẩm cần thiết nhất hoặc đưa ra một quyên góp thực phẩm quy mô lớn từ trang trại hoặc công ty của bạn.

Quyên góp thực phẩm

Tình nguyện viên

Chúng tôi không thể làm những gì chúng tôi làm mà không có tình nguyện viên như bạn.

Tình nguyện viên

Những cách khác để giúp đỡ

Có nhiều cách khác bạn có thể tham gia.

Những cách khác để giúp đỡ
Vietnamese
English Spanish Chinese Tagalog Russian Arabic Dutch French German Italian Vietnamese