Đăng ký tình nguyện ngay hôm nay

Sử dụng lịch tình nguyện bên dưới để chọn ngày, giờ và địa điểm phù hợp với bạn.

Cần giờ phục vụ cộng đồng theo lệnh của tòa án? Trước khi đăng ký và bắt đầu dịch vụ tình nguyện, bạn phải đăng ký phê duyệt trước.

Câu hỏi? Đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi

Tìm kiếm ca