About Alejandra Navarro

Tác giả này chưa điền vào bất kỳ chi tiết.
Cho đến nay Alejandra Navarro đã tạo ra các mục blog 2.

Quản lý bệnh tiểu đường qua lăng kính của công việc dinh dưỡng cộng đồng của chúng tôi

Tháng 11 là Tháng Đái tháo đường Quốc gia, khi cộng đồng và các nhà giáo dục dinh dưỡng hợp tác để thu hút sự chú ý đến căn bệnh này. Ở đây tại Second Harvest of Silicon Valley, chúng tôi biết rằng không có [...]

Quản lý bệnh tiểu đường qua lăng kính của công việc dinh dưỡng cộng đồng của chúng tôi2023-07-27T17:44:17-07:00