Bắt đầu thưởng thức món ăn của bạn bằng tất cả các giác quan. Tìm hiểu một số công cụ thực tế từ nhóm giáo dục dinh dưỡng của chúng tôi để bắt đầu ăn uống một cách có ý thức.