Bấm vào đây để đọc phản hồi của chúng tôi về COVID-19.

Lên lịch trình tham quan

//Lên lịch trình tham quan
Lên lịch trình tham quan2019-12-06T22: 12: 27 + 00: 00

Trung tâm du lịch Cypress

Tham gia với chúng tôi để tham quan

Harvest thứ hai của Thung lũng Silicon phục vụ gần một phần tư triệu người mỗi tháng. Chúng tôi thực hiện điều này với sự giúp đỡ và hỗ trợ của cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi mời bạn đăng ký tham quan cơ sở Cypress Center của chúng tôi ở Bắc San Jose, nơi bạn sẽ tìm hiểu những điều sau:

  • Quy mô, phạm vi và quy mô hoạt động của chúng tôi
  • Các loại thực phẩm có được
  • Chúng tôi phục vụ ai
  • Cách chúng tôi phân phối thực phẩm đến Thung lũng Silicon
  • Những cách mà bạn có thể tham gia nhiều hơn với chúng tôi
  • Chuyến tham quan giới hạn ở 25 người, từ 5 tuổi trở lên và tất cả những người tham gia phải mang giày kín.

Chúng tôi mong gặp lại bạn sớm!

Đăng ký

Vị trí:

Vụ thu hoạch thứ hai của Thung lũng Silicon
4001 phố Bắc đầu tiên
San Jose, CA 95134

Vietnamese
English Spanish Chinese Tagalog Russian Arabic Dutch French German Italian Vietnamese