مری آن دوان، Ed.D

سرپرست مدارس، شهرستان سانتا کلارا

Barbara Wilets

دکتر مری آن دوان بیش از 35 سال در آموزش و پرورش خدمت کرده است و در حال حاضر سرپرست مدارس شهرستان سانتا کلارا است. کار برجسته او در اصلاحات آموزشی و رهبری تغییر مبتنی بر تعهد او به خدمت به جامعه و جوانان آسیب پذیر و آسیب پذیر و ماموریتی است که حول تنوع، شمول، برابری و عدالت اجتماعی متمرکز است. او که یک مدافع قوی برای گسترش خدمات یادگیری اولیه، بهداشت روانی و آموزش است، معتقد است که فرصت‌هایی را برای هر یک از کودکان فراهم می‌کند که تجربه‌های باکیفیت، عادلانه و فراگیر را ترویج می‌کند. او مشتاق حل مشکلاتی است که رفاه جوانان را تهدید می کند و به همین دلیل مدت هاست که از راه حل هایی برای ناامنی غذایی دفاع می کند. او از سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت می‌کند که به کودکان و خانواده‌هایشان کمک می‌کند تا در جایی که زندگی می‌کنند و در مواقعی که به آن نیاز دارند، به غذای مغذی دسترسی داشته باشند. او قهرمان وعده های غذایی مدرسه جهانی بود.

مری آن در نقش‌های رهبری مختلفی خدمت کرده است، که منجر به چندین تقدیر محلی و ایالتی شده است، از جمله تقدیرنامه هیئت ناظران شهرستان سانتا کلارا در سال 2019، جایزه رهبر آموزشی برجسته انجمن کالیفرنیا برای نظارت و توسعه برنامه درسی (CASCD)، مدال رئیس هیئت ناظران شهرستان سانتا کلارا برای خدمات نمونه در طول همه‌گیری کووید-19 در سال 2020 و جایزه سرپرست سال ACSA در منطقه 8 در سال 2021. او دکترای خود را در زمینه رهبری آموزشی از دانشگاه ایالتی ایندیانا به دست آورد.

مری آن با همسرش لئو در شهرستان سانتا کلارا زندگی می کند. آنها با هم از سفر و خارج از منزل، به خصوص با خانواده خود لذت می برند. او در سال 2022 به هیئت دوم برداشت پیوست.

بازگشت به تیم