Mary Ann Dewan, Ed.D

Superintendente ng mga Paaralan, Santa Clara County

Barbara Wilets

Si Dr. Mary Ann Dewan ay naglingkod sa edukasyon nang higit sa 35 taon at kasalukuyang Superintendente ng mga Paaralan ng Santa Clara County. Ang kanyang natatanging gawain sa reporma sa edukasyon at pamumuno sa pagbabago ay nakabatay sa kanyang pangako sa paglilingkod sa komunidad at sa mga kabataang kulang sa serbisyo, mahina, at isang misyon na nakasentro sa pagkakaiba-iba, pagsasama, pagkakapantay-pantay at katarungang panlipunan. Isang malakas na tagapagtaguyod para sa pagpapalawak ng mga serbisyo sa maagang pag-aaral, kalusugan ng isip at edukasyon, naniniwala siya sa pagbibigay sa bawat bata ng mga pagkakataon na nagtataguyod ng mataas na kalidad, patas at napapabilang na mga karanasan. Siya ay masigasig sa paglutas ng mga problemang nagbabanta sa kapakanan ng kabataan at dahil dito, matagal nang nagsusulong ng mga solusyon sa kawalan ng pagkain. Nagsusulong siya para sa mga patakaran at pamumuhunan na makakatulong sa mga bata at kanilang mga pamilya na magkaroon ng access sa masustansyang pagkain kung saan sila nakatira at kapag kailangan nila ito. Siya ay isang kampeon para sa mga unibersal na pagkain sa paaralan.

Si Mary Ann ay nagsilbi sa iba't ibang tungkulin sa pamumuno, na humantong sa ilang lokal at estado na pagkilala, kabilang ang Santa Clara County Board of Supervisors Commendation noong 2019, ang California Association for Supervision and Curriculum Development (CASCD) Outstanding Instructional Leader Award, ang Medalya ng Pangulo ng Lupon ng mga Superbisor ng Santa Clara County para sa Huwarang Serbisyo Sa Panahon ng Pandemic ng COVID-19 noong 2020, at ang 2021 Region 8 ACSA Superintendent of the Year Award. Nakuha niya ang kanyang doctorate sa educational leadership mula sa Indiana State University.

Nakatira si Mary Ann sa Santa Clara County kasama ang kanyang asawang si Leo. Magkasama silang nag-eenjoy sa paglalakbay at sa labas, lalo na kasama ang kanilang pamilya. Sumali siya sa Second Harvest Board noong 2022.

Bumalik sa Koponan