اطلاع رسانی و آموزش تغذیه

منابع غذایی را ترویج دهید و آموزش تغذیه را به اشتراک بگذارید

به ما در افزایش آگاهی در مورد برنامه ها و خدمات خود کمک کنید. ما به داوطلبانی متعهد و دوستانه نیاز داریم که در جامعه بیرون بیایند و به مردم کمک کنند تا قدرت غذای مغذی و نحوه دسترسی به آن را درک کنند.

فرصت های داوطلبانه را در زیر بررسی کنید.

سفیر سلامت

از اشتیاق خود برای تغذیه سالم برای کمک به افراد جامعه ما در مورد غذا و تغذیه استفاده کنید. به عنوان یک سفیر سلامت، شما نقشی در آموزش مشتریان و خانواده ها در مورد نحوه انتخاب مواد غذایی مغذی ایفا خواهید کرد. دانش اولیه تغذیه و شیوه های ایمنی غذا را از طریق دستور العمل های ساده، نمایش های آشپزی و ارائه ها با مشتریان خود به اشتراک بگذارید. این موقعیت مستلزم این است که به چندین مکان توزیع غذا بروید. علاقه مندان باید دوره آموزشی سفیر سلامت ما را بگذرانند.

برای اطلاعات بیشتر و درخواست، لطفا این فرم را پر کنید.

کارآموز تغذیه (پروژه های ویژه)

با ارتقای رفاه عمومی برای خانواده ها و افراد مشتری خود از طریق انواع پروژه های خاص، بخشی از تیم آموزش تغذیه باشید. برخی از پروژه های ویژه شامل توسعه و اجرای برنامه درسی آموزش تغذیه، ارائه آموزش مربی، آموزش کلاس های تغذیه مداوم متناسب با جمعیت مشتری خاص، و نمایش آشپزی با استفاده از دستور العمل های مغذی، مقرون به صرفه و فرهنگی مناسب است. علاوه بر این، کارآموزان با پیروی و تشویق شیوه‌های ایمنی مواد غذایی به Second Harvest کمک می‌کنند تا سطح بالایی از ایمنی مواد غذایی را حفظ کند. این موقعیت همچنین الزامات کارآموزی چرخش جامعه برای دانشجویان تغذیه را برآورده می کند.

برای اطلاعات بیشتر و درخواست، لطفا این فرم را پر کنید.

دفتر سخنرانان

از مهارت های عمومی خود برای تبلیغ Second Harvest و برنامه های ما در جامعه استفاده کنید. فرصت ها شامل برگزاری میز رویدادها در شرکت ها و مدارس، و همچنین سایر سازمان های اجتماعی علاقه مند به یادگیری بیشتر است. آموزش ارائه می شود.

برای اطلاعات بیشتر و درخواست، ما را پر کنید برنامه دفتر بلندگوها یا با ژانت برامبیلا رامیرز تماس بگیرید jbrambila@shfb.org. برای درخواست از نماینده Second Harvest برای صحبت با سازمان شما، از ما استفاده کنید فرم درخواست نماینده.

در مورد کار داوطلبانه سوالی دارید؟

سوالات متداول ما را بخوانید