Giáo dục tiếp cận và dinh dưỡng

Thúc đẩy nguồn thực phẩm và chia sẻ giáo dục dinh dưỡng

Giúp chúng tôi nâng cao nhận thức về các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cần những tình nguyện viên thân thiện, tận tụy, những người sẽ đi ra ngoài trong cộng đồng và giúp mọi người hiểu được sức mạnh của thực phẩm bổ dưỡng và cách tiếp cận nó.

Kiểm tra các cơ hội tình nguyện dưới đây.

Đại sứ sức khỏe

Sử dụng niềm đam mê của bạn để ăn uống lành mạnh để giúp mọi người trong cộng đồng của chúng tôi tìm hiểu về thực phẩm và dinh dưỡng. Là một Đại sứ Sức khỏe, bạn sẽ đóng một vai trò trong việc giáo dục khách hàng và gia đình về cách lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng. Chia sẻ kiến thức dinh dưỡng cơ bản và thực hành an toàn thực phẩm với khách hàng của chúng tôi thông qua các công thức nấu ăn dễ thực hiện, trình diễn nấu ăn và thuyết trình. Vị trí này yêu cầu bạn phải đi đến nhiều địa điểm phân phối thực phẩm. Những người quan tâm sẽ cần tham gia khóa đào tạo Đại sứ sức khỏe của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, làm ơn điền vào chỗ trống.

Dinh dưỡng thực tập (Dự án đặc biệt)

Hãy là một phần của nhóm giáo dục dinh dưỡng bằng cách thúc đẩy phúc lợi chung cho các gia đình và cá nhân khách hàng của chúng tôi thông qua nhiều dự án đặc biệt. Một số dự án đặc biệt bao gồm phát triển và triển khai chương trình giáo dục dinh dưỡng, thuyết trình đào tạo, giảng dạy các lớp dinh dưỡng liên tục phù hợp với dân số khách hàng cụ thể và trình diễn nấu ăn bằng cách sử dụng các công thức nấu ăn phù hợp, phù hợp với văn hóa. Ngoài ra, thực tập sinh giúp Thứ hai thu hoạch duy trì mức độ an toàn thực phẩm cao bằng cách tuân theo và khuyến khích thực hành an toàn thực phẩm. Vị trí này cũng đáp ứng các yêu cầu thực tập luân chuyển cộng đồng cho sinh viên dinh dưỡng.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, làm ơn điền vào chỗ trống.

Cục loa

Sử dụng các kỹ năng nói trước công chúng của bạn để quảng bá Thứ hai thu hoạch và các chương trình của chúng tôi trong cộng đồng. Cơ hội bao gồm các sự kiện thảo luận tại các tập đoàn và trường học, cũng như các tổ chức cộng đồng khác quan tâm đến việc tìm hiểu thêm. Đào tạo được cung cấp.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy điền vào ứng dụng văn phòng diễn giả hoặc liên hệ với Janette Brambila Ramirez tại jbrambila@shfb.org. Để yêu cầu đại diện của Thu hoạch thứ hai nói chuyện với tổ chức của bạn, hãy sử dụng mẫu yêu cầu đại diện.

Có câu hỏi về tình nguyện?

Đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi