«این یک داستان است باید بگوییم. چه بگوییم؟»

اسکار، مورگان هیل

Second Harvest اکنون به طور متوسط در حال خدمت رسانی است 400,000 people every month, a 60% increase over pre-pandemic levels.

داستان بانک غذا را از دیدگاه جامعه، مشتریان، شرکا و کارکنان ما بخوانید

Cooking with Kindness and Self Compassion – Livier’s Story

آشپزی با مهربانی و شفقت به خود - داستان Livier

Second Harvest of Silicon Valley Must Raise $22M in December to Stay on Track With Its Fundraising Efforts

دومین برداشت سیلیکون ولی باید $22M در دسامبر جمع آوری کند تا در مسیر تلاش های خود برای جمع آوری کمک های مالی باقی بماند.

Ana and Oscar’s Story – The Long Term Effects Food Insecurity Has On Families

داستان آنا و اسکار - تأثیرات طولانی مدت ناامنی غذایی بر خانواده ها

Demand-Gen
Demand-Gen 143,000

بچه ها به طور متوسط هر ماه خدمت می کردند

Chickens and Turkeys for the Holidays

جوجه و بوقلمون برای تعطیلات

Diabetes Management Through the Lens of our Community Nutrition Work

مدیریت دیابت از طریق دریچه کار تغذیه جامعه ما

Second Harvest of Silicon Valley Enters Critical Holiday Giving Season with a Funding Deficit

دومین برداشت سیلیکون ولی با کسری بودجه وارد فصل بحرانی تعطیلات می شود

What the Pandemic Taught Us About Providing Quality Food

آنچه اپیدمی در مورد ارائه غذای با کیفیت به ما آموخت

Sulma’s Story – A Resilient Working Mother of Two During the Pandemic

داستان سولما – یک مادر کارگر مقاوم دو فرزند در طول همه‌گیری

اهدا کنید امروز

وقتی برای رفع ناامنی غذایی با هم کار می کنیم، در جامعه امید وجود دارد. به خانواده‌های محلی کمک کنید تا هنگام تلاش برای بازسازی زندگی‌شان، غذای مغذی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

بمانید در حلقه

برای دریافت به‌روزرسانی در مورد پاسخ ما به COVID-19 و موارد دیگر، در ایمیل‌های ما مشترک شوید