"Ito ay isang kwento kailangan nating sabihin. Ano ang sasabihin natin? "

Oscar, MORGAN HILL

Ang Pangalawang Pag-aani ay naghahatid ngayon ng isang average ng 450,000 katao bawat buwan, isang pagtaas na 80% sa mga antas ng pre-pandemik.

Basahin ang kuwento ng food bank mula sa pananaw ng aming komunidad, kliyente, kasosyo at kawani

Ana and Oscar’s Story – The Long Term Effects Food Insecurity Has On Families

Kuwento nina Ana at Oscar – Ang Pangmatagalang Epekto ng Pagkainseguridad sa Mga Pamilya

Chickens and Turkeys for the Holidays

Mga Manok at Turkey para sa mga Piyesta Opisyal

Diabetes Management Through the Lens of our Community Nutrition Work

Pamamahala ng Diabetes sa Pamamagitan ng Lens ng ating Community Nutrition Work

Demand-Gen
Demand-Gen 143,000

Naghahain ang mga bata ng average sa bawat buwan

Second Harvest of Silicon Valley Enters Critical Holiday Giving Season with a Funding Deficit

Ang Pangalawang Ani ng Silicon Valley ay Pumasok sa Kritikal na Panahon ng Pagbibigay ng Holiday na may Depisit sa Pagpopondo

What the Pandemic Taught Us About Providing Quality Food

Ang Itinuro sa Amin ng Pandemic Tungkol sa Pagbibigay ng De-kalidad na Pagkain

Sulma’s Story – A Resilient Working Mother of Two During the Pandemic

Ang Kuwento ni Sulma – Isang Matatag na Ina ng Dalawa sa Panahon ng Pandemya

Freddy & Jeremy – A Father and Son Duo With a Deep Bond

Freddy & Jeremy – Isang Mag-ama na Duo na May Malalim na Pagsasama

Colette, A Peruvian Single Mother with Dreams of a Better Future

Colette, Isang Peruvian Single Mother na may Mga Pangarap ng isang Mas Mahusay na Kinabukasan

Mag-donate Ngayon

Kapag nagtutulungan kami upang matugunan ang kawalan ng pagkain sa pagkain, may pag-asa sa pamamagitan ng pamayanan. Tulungan ang mga lokal na pamilya na makuha ang masustansyang pagkain na kailangan nila sa kanilang pagtatrabaho upang mabuo ulit ang kanilang buhay.

Manatili sa loop

Mag-subscribe sa aming mga email para sa mga update sa aming tugon sa COVID-19 at higit pa