Richard Svec

Senior Vice President, Alliant Insurance Services, Inc.

Barbara Wilets

Si Richard Svec ay isang insurance broker sa loob ng higit sa 40 taon, na nagbibigay ng insurance at bonding services pangunahin sa mga kliyente sa construction, property development at property ownership fields. Siya ay kasalukuyang Senior Vice President sa Alliant Insurance Services, Inc., kung saan siya nagtrabaho mula noong 2016. Bago iyon, siya ay nasa Aon Corporation sa loob ng 38 taon, na binili sina Alexander at Alexander, kung saan siya nagtatrabaho noong panahong iyon.

Nakamit ni Richard ang mga bachelor's degree sa negosyo at kasaysayan mula sa Saint Mary's College sa Moraga. Pagkatapos makapagtapos, nagsilbi siya sa Coast Guard bago sumali sa koponan sa Fireman's Fund noong 1965, ang kanyang unang trabaho sa negosyo ng insurance. Siya ay may asawa nang higit sa 50 taon at nasisiyahan sa paglalaro ng golf at tennis, pati na rin ang isang masarap na baso ng alak.

Si Richard ay nagboluntaryo para sa Ikalawang Pag-ani ng Silicon Valley sa loob ng higit sa 30 taon, sumali sa Komite sa Pananalapi noong 1992. Noong panahong iyon, ang food bank ay naglilingkod sa 50,000 katao bawat buwan. Sa loob ng 24 sa nakalipas na 30 taon, nagsilbi siya sa Second Harvest Board, sa kanyang pinakahuling termino na nagsimula noong 2017. Siya ang Board Chair mula 1998 hanggang 2000. Nakibahagi siya dahil sa tingin niya ang pagkain ang pinakapangunahing at mahalagang pangangailangan. Ipinagmamalaki ni Richard na makita kung paano ganap na na-retool ang Second Harvest upang mahawakan ang napakalaking pagtaas ng pangangailangan sa panahon ng pandemya.

Bumalik sa Koponan