Mga Pondo na Pinapayuhan

Gumamit ng pagbibigay ng kapangyarihan ng isang pribadong pundasyon

Ang isang pondo na pinapayuhan ng donor, na tulad ng isang account sa kawanggawa, ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang umangkop upang magrekomenda kung magkano at gaano kadalas na ipinagkaloob ang pera sa Ikalawang Harvest ng Silicon Valley at iba pang kawanggawa.

Ililipat mo ang cash o iba pang mga pag-aari sa isang samahan na nag-sponsor ng buwis tulad ng isang pampublikong pundasyon. Pagkatapos ay maaari mong inirerekumenda - ngunit hindi direktang - kung magkano at gaano kadalas naibigay ang pera. Bilang karagdagan, iniiwasan mo ang gastos at pagiging kumplikado ng pamamahala ng isang pribadong pundasyon.

Bilang kapalit, kwalipikado ka para sa isang pagbabawas ng kawanggawa sa buwis sa pederal na kita sa oras na nag-ambag ka sa account. Pinapayagan din nito para sa isang sentralisadong pagbibigay at pag-iingat ng system sa isang lokasyon.

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay isang 501 (c) (3) korporasyon; federal tax ID # 94-2614101.

Isang halimbawa ng kung paano ito gumagana

Gusto nina Joe at Laura na ibalik ang kanilang bayan sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang pera kung saan gagawin nito ang pinakamabuti. Nagtatag sila ng isang pondo na pinapayuhan ng $100,000 na may pundasyong pangkomunidad.

Ang mag-asawa ay tumatanggap ng isang pederal na kita sa buwis sa kita ng pederal na kita para sa halaga ng regalo. Nakukuha rin nila ang lahat ng oras na kailangan nilang magpasya kung aling mga kawanggawa ang susuportahan.

Matapos magsaliksik sa mga pangangailangan ng komunidad sa mga kawani ng pundasyon, inirerekomenda nina Joe at Laura ang mga gawad para sa Ikalawang Harvest (na sinuportahan nila ng maraming taon) at ang Animal Rescue League. Ang pundasyon ay nagtatanghal ng mga kawanggawa sa mga tseke mula sa Megan Fund, na pinangalanan nina Joe at Laura bilang karangalan sa kanilang anak na babae. Natuwa sina Joe at Laura na simulan ang tradisyon na ito sa pagbibigay.

Mga susunod na hakbang

1. Suriin ang isang organisasyon ng pag-sponsor upang matiyak na sinusuportahan nito ang iyong mga interes, mga halaga at ang uri ng pag-aari na isinasaalang-alang mo bilang isang mapagkukunan ng pagpopondo.

2. Kilalanin ang mga patakaran at pamamaraan ng samahan-mula sa minimum na mga kontribusyon sa mga bayarin sa administratibo. Ang bawat organisasyon ay hawakan ang mga detalyeng ito nang naiiba.

3. Makipag-ugnay sa pangkat ng ugnayan ng donor sa 866-234-3663 o donor.relations@shfb.org upang talakayin ang paggamit ng pondo na pinapayuhan ng donor upang suportahan ang Ikalawang Harvest at ang aming misyon.