Mag-donate ng mga Item

Bukod sa pagkain, pondo, at oras, tinatanggap namin ang iba pang mga donasyon.

Ang pagbibigay ng mga item ay nangangahulugang ang pagbibigay ng dolyar ay maaaring bumili ng mas maraming pagkain upang pakainin ang ating mga kapitbahay na nangangailangan!

Narito ang ilang mga halimbawa ng mga donasyon ng item:

  • Ang mga sasakyan na mas mababa sa 10 taong gulang o may mas mababa sa 100,000 milya (ang ilan sa aming mga tukoy na pangangailangan ay may kasamang mga traktor at trak na 2012 o mas bago at mga trailer na 2008 o mas bago)
    • Kung ang sasakyan ay mas matanda sa 10 taong gulang, mangyaring bisitahin ang Sasakyan upang mahawakan at kunin ang donasyon.
  • Komersyal na gamit (pampalamig, freezer, kagamitan sa kusina)
  • Warehouse (tulad ng mga pallet jacks, forklift, generators) at kagamitan sa pagpapanatili
  • Kagamitan para sa auto / truck repair shop
  • Mga gamit sa pagpapadala at pag-iimpake
  • Tindahan ng opisina at break room
  • Mga suplay ng Janitorial

Upang ayusin ang mga donasyon ng item, mangyaring makipag-ugnay kay Pat Ybarra sa pybarra@shfb.org o 408-266-8866, ext. 277.