Maaari kang mag-atubiling estuday na hindi maaaring matanggap para sa mga batang lalaki at mga kabataan ng 18 taong gulang.

Para sa mga lokal na lugar na pinatalsik, ipinaalam ang mensahe ng "COMIDA" al 877-877.

Hay más de 130 escuelas, bibliotecas, parques at mga organisasyong comunitarado que ofrecen comidas en los condados de Santa Clara at San Mateo. Walang kinakailangan na dokumento ng pagkakakilanlan sa pagkakakilanlan.

Mga Entreese sobre otros recursos de comida, incluyendo alimentos saludable libre at CalFresh.