Komunidad

Pag-update ng Power Outage

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay hindi apektado ng kasalukuyang pag-ubos ng kuryente at magpapatuloy na ipamahagi ang pagkain sa buong bayan ng Santa Clara at San Mateo. Kami [...]

Pag-update ng Power Outage2021-10-29T14:36:52-07:00

Pagkain para sa Pag-iisip ng Tag-init Truck

Ang bakasyon sa tag-init ay nasa buong panahon! Gayunpaman, para sa mga pamilya na nahihirapang maglagay ng pagkain sa kanilang mga talahanayan na may mataas na halaga ng pabahay sa Silicon Valley, ang mga buwan ng tag-init ay maaaring [...]

Pagkain para sa Pag-iisip ng Tag-init Truck2021-07-09T11: 34: 37-07: 00

Libreng Tag-araw ng Tag-init para sa Mga Bata at Mga kabataan

Libre, malusog na pagkain sa tag-araw ay magagamit para sa lahat ng mga bata at kabataan sa edad na 18. Upang makahanap ng mga lokasyon na malapit sa iyo, mag-text ng "PAGKAIN" hanggang sa 877-877. Mayroong higit sa 130 mga paaralan, mga aklatan, parke [...]

Libreng Tag-araw ng Tag-init para sa Mga Bata at Mga kabataan2021-10-29T14:39:12-07:00

Comida libre durante el verano para sa mga kabataan at kabataan

Maaari kang mag-atubiling estuday na hindi maaaring matanggap para sa mga batang lalaki at mga kabataan ng 18 taong gulang. Para sa mga encontrar locales na pinag-uusapan, maipahiwatig ang mensahe ng texto na "COMIDA" al [...]

Comida libre durante el verano para sa mga kabataan at kabataan2021-10-29T14:39:12-07:00

#Wecanendhunger - Ang aming Holiday Hashtag

Sa oras ng paghihiwalay, magkakasamang tumayo ang pamayanan na ito laban sa gutom. Habang ang umaga ay nagsisimula sa mga nagtatalo na tinig at pamilya na nagdadalamhati sa mga nawawalang bahay, ang araw ay lumiliwanag sa balita na [...]

#Wecanendhunger - Ang aming Holiday Hashtag2021-07-09T09: 21: 05-07: 00

Lahat ay iniimbitahan

Narinig ng isang lalaki ang pagtaas ng tawa mula sa bakuran ng kapitbahay. Masigla na mga ulo ng repolyo na rurok ng mga brown box, at mga garapon ng gatas na nag-indayog sa maliliit na kamay sa ritmo [...]

Lahat ay iniimbitahan2021-07-09T09: 54: 02-07: 00

2018 Program ng Tag-init ng Tag-init ng Balot

Sa taglagas dito, oras na upang pagnilayan ang Summer Meals Program, isang programang pinondohan ng pederal na nagpapahintulot sa sinumang wala pang 18 taong gulang na makatanggap ng mga libreng pagkain sa mga buwan ng tag-init. Gayundin, [...]

2018 Program ng Tag-init ng Tag-init ng Balot2021-10-29T14:47:08-07:00