Naapektuhan tayo ng pandemya sa mga paraan na nakikita natin sa mga balita araw-araw: mataas na presyo ng gas, naitalang inflation, at mga problema sa supply chain. Ngunit ang isang nakatagong resulta ng pandemya ay ang emosyonal na pasanin ng stress. Naapektuhan kaming lahat ngunit higit na nahirapan ang mga pamilyang mababa ang kita.

Si Irma (47) at ang kanyang anak na lalaki (27) ay nakatira sa isang mobile home na minana niya nang mamatay ang kanyang ina noong 2019. Sinabi ni Irma na dumaranas ng dalamhati at kalungkutan ng pagkawala ng matriarch ng pamilya at ng kanyang matalik na kaibigan, kasama ang stress at kawalan ng katiyakan ng pagkawala ng kanyang trabaho bilang isang dental assistant sa simula ng pandemya, ay nakapipinsala. Hindi siya makabangon sa kama at napagtanto na siya ay nakakaranas ng depresyon.

Si Irma at ang kanyang apat na kapatid na lalaki ay naging mas malapit mula nang mamatay ang kanilang ina, at ang mga kapatid ay nag-alok ng emosyonal at pinansyal na suporta upang matulungan ang kanilang nag-iisang kapatid na babae sa ilan sa kanyang mga gastusin. Si Irma ay bumalik sa trabaho ng buong oras at nakakuha ng pangalawang trabaho sa katapusan ng linggo at ang kanyang anak ay nagtatrabaho ngayon bilang isang assistant chef sa isang Italian restaurant sa Berkeley. Sinabi niya na hindi lamang siya tumutulong sa pagbabayad ng renta para sa paradahan ng kanilang mobile home bawat buwan, ngunit ginagawa rin niya ang kanyang mga pagkain na napakaganda tulad ng karaniwang ibinibigay niya sa kanyang mga parokyano sa kanyang restaurant mula sa pagkaing natatanggap nila mula sa kanilang pamamahagi ng pagkain sa Second Harvest sa Alviso. Wish lang niya na gumawa siya ng mas malaking portion.

Hindi ikinahihiya ni Irma ang pagtanggap ng pagkain mula sa Second Harvest at malugod na patuloy na hihingi ng tulong sa mahihirap na panahong ito habang umaakyat siya sa utang. Nagpapasalamat siya sa kanyang anak, sa pagkakaisa ng kanyang pamilya at sa Second Harvest sa pagbibigay sa kanya ng pag-asa at pag-udyok sa kanya na bumangon araw-araw.